Archiv článků

Datum: 10.11.2007

Dobrodiní státu a střední vrstvy

Středoevropský a skandinávský model sociálního státu podporuje střední vrstvy, není pouhým zachráncem nejchudších. Opakem je anglosaský model upřednostňující péči o chudé. Střední vrstvy jsou definovány velmi široce. V meziválečném Československu byl za příslušníka středních vrstev považován ten, kdo měl slušný byt či dům a z jednoho platu uživil rodinu, manželka se starala o domácnost a nebyla vý


Datum: 18.09.2007

Ústava nedává bobříka mlčení

V souvislosti s debatou o klimatu se diskutuje, zda prezident může vyjadřovat polemické názory k různým tématům. Naše ústava nedává prezidentovi ani jiným ústavním činitelům bobříka mlčení. Každý veřejný činitel si musí zvážit obsah i formu svých vystoupení a je logické, že dochází k názorovým rozdílům. Stejný názor na určitou věc nemají nejen prezident a všichni členové vlády, ale i předsedové pa


Datum: 30.08.2007

Financování kultury

Mimopražská divadla vystoupila 5. 9. 2012 s petiční akcí „Pomozte svému divadlu“, která chce změnit financování velkých divadel. Brno zvažuje možnosti financování svých kulturních zařízení, neboť pro něj představuje velké provozní náklady. V poměru k celému rozpočtu města je to více než dávají na kulturu jiná velká města. Brno totiž nefinancuje jen svou městkou kulturu, ale také kulturu moravskou.

Datum: 10.08.2007

Občanství a stranictví

Na příkladu cizince ve straně (Právo 10. 8. 2007, s. 5) se rozvinula debata, zda má být cizinec členem politické strany. Na rozdíl od zájmových spolků, kde je ústavně zaručeno sdružovat se bez ohledu na občanství, je Listinou základních práv a svobod garantováno právo na sdružení v politických stranách občanům. Ale je-li něco ústavně garantováno pro někoho, nelze vyvozovat, že jiný toto právo mít


Datum: 03.08.2007

Prezident a soudci

Prezident nejmenováním některých soudců reagoval na debatu o jejich výběru. Roku 2003 zákon zavedl minimální věk 30 let pro soudce s přechodnou výjimkou, která se může, ale nemusí užít. Parlament tak odmítl dosavadní praxi, kdy nebyli vybíráni soudci, ale justiční čekatelé. Platilo, že pokud justiční čekatel složí zkoušku, bude jmenován soudcem, jestliže nebude mít žádný škraloup. Smyslem výběru v

Datum: 14.07.2007

J. Krejčí - nepolitický politik

Opět se objevuje volání po vstupu vysokoškolských a jiných odborníků do politiky. Připomeňme si jednoho z nich, jehož osud dokazuje, že úspěšný vědec není vždy dobrý politik. Je to premiér Jaroslav Krejčí, původně uznávaný profesor Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Roku 1938 jej česko-slovenský prezident Emil Hácha jmenoval ministrem spravedlnosti a předsedou Ústavního soudu, obě funkce vyk


Datum: 28.06.2007

Vandalství na padlých

V Brně-Králově Poli byl poškozen pomník z r. 1946 od K. Bogera na pohřebišti sovětských vojáků padlých při osvobození Brna. Motivem bylo odstranění srpu a kladiva, dříve součástí sovětského znaku. Poškození pomníků i hrobů je vandalství, hroby chrání zákon i morálka. Válečné hroby se označují symboly států, včetně států zaniklých. Hroby československých vojáků ze světových válek jsou označeny znak


Datum: 11.06.2007

Bohumil Fišer: K případu Diag Human

Se znepokojením pozoruji případ Diag Human, kde stoupenci vyplacení miliardového odškodného firmě Diag Human z rozpočtu státu (odškodné za údajné vyřazení firmy Diag Human z trhu s krevními deriváty ministrem zdravotnictví Bojarem, když však stát žádnou smlouvu v této věci s firmou nepodepsal - fakticky jde o větu v Bojarově dopise) připravují následující postup:
1.        Vyřadit znalecký posudek


Datum: 08.06.2007

Poradní referendum

Opakovaně se u nás svádí zápas o referendum jako formu přímé demokracie. Většina evropských států kombinuje oba způsoby demokracie, kdy základem je parlamentní demokracie zastupitelská doplňovaná referendy. Občas totiž parlament zklamal. Za mnichovské krize 1938 poslanci a senátoři neučinili významný pokus o své svolání a užívali si parlamentních prázdnin. Po okupaci 1939 se sešli, aby vyslechli o


Datum: 24.05.2007

Kauza Diag Human

Kauza Diag vznikla tak, že ministr zdravotnictví Martin Bojar (1990-92) odmítl spolupracovat s předchůdcem Diagu (Conneco) při zpracování krve a Diag pak žaloval stát o náhradu škody. Důvodem prý způsobené škody je věta v krátkém dopise ministra vyjadřující pochybnosti o firmě, která sice chtěla zakázku, ale konečnou smlouvu s ní v této věci stát nepodepsal. Při znalosti tohoto základu sporu mnohé


Datum: 20.05.2007

Arcibiskup má pravdu

V textu Graubner: domluva jen přes Vatikán (Právo 17. 5. 2007, s. 4) kritizuje Stanislav Křeček výrok olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, že zřeknout se majetkových práv katolické církve na území Čech, Moravy a Slezska může jen Svatý stolec. Tento výrok je plně v souladu s kanonickým i našim právem, neboť nikdo se nemůže vzdát práva, které nemá. Církve jsou tvořeny právnickými osobami. Každá p


Datum: 01.04.2007

Eduard Ingriš

Každý z mládí zná píseň “Teskně hučí Niagara”, avšak málokdo zná autora Eduarda Ingriše (11. 2. 1905 – 12. 1. 1991). Narodil se ve Zlonicích u Slaného. První operetu s názvem “Inzerát” složil v 15 letech. Nepatřila k nejúspěšnějším jako pozdější “Rozmarné zrcadlo” (1600 repríz), ale na jeviště se dostala. Vystudoval pražskou konzervatoř a věnoval se hudbě. Napsal na tisíc melodií, hudbu k 11 filmů


Datum: 25.03.2007

Financování moravské kultury

Brno zvažuje možnosti financování svých kulturních zařízení, neboť pro něj představuje velké provozní náklady. V poměru k celému rozpočtu města je to více než dávají na kulturu jiná velká města. Brno totiž nefinancuje jen svou městkou kulturu, ale také kulturu moravskou. Příjmy města však nezohledňují tyto mimořádné výdaje. V Brně jsou vedle typicky městských kulturních zařízení (Městské divadlo)


Datum: 15.03.2007

Zákaz činnosti a pasivní volební právo

V judikatuře soudů se vyskytly případy, kdy byl uložen zákaz činnosti člena zastupitelstva obce.[1] Tato rozhodnutí mají nejen trestní, ale též ústavní rozměr. Proto je nutné je posuzovat v kontextu celého právního řádu a ne izolovaně v rámci jednoho právního odvětví – trestního práva. Výrok soudu o zákazu činnosti – výkonu volené funkce má totiž oporu jen v trestním zákoně, což je obyčejný zákon,

Datum: 13.03.2007

Rozpočet přijímají poslanci

Kritizují se změny rozpočtu poslanci ve prospěch oblastí, v nichž je voliči zvolili. Kritici předpokládají, že ministerští úředníci správně rozhodují o finančních potřebách státu. Jde však o nedokazatelnou hypotézu, navíc je centrální byrokracie kritizována jako nepružná pro uspokojení místních potřeb. Hlasitost diskuze neodpovídá tomu, že takto poslanci přerozdělí zanedbatelných 0,3% rozpočtu. Má


předchozí 1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 následující