Datum: 12.02.2012

Mendelův rukopis zpět na Moravě

Ve čtvrtek 9. 2. 2012 přivezl opat augustiniánského kláštera na Starém Brně Lukáš Evžen Martinec z Německa po létech originál rukopisu světově proslulé Mendelovy statě, která je považována za základ genetiky. Řehoř Jan či německy Gregor Johann Mendel je zakladatel genetiky, který se narodil ve Slezsku a v dospělosti žil na Moravě. Stal se opatem kláštera augustiniánů v Brně, kde 1884 zemřel. Brněnské opatství vlastní i jeho rukopis německy psané genetické práce Pokusy s rostlinnými hybridy z roku 1865 přednesené v brněnské Společnosti pro přírodní vědy. Opatství opatruje jeho pozůstalost, neboť podle augustiniánské řehole majetek vytvořený členem řádu patří řádové komunitě - brněnskému opatství – podle zásady kanonického práva, že řeholník je „neschopný výdělku a vlastnictví“, která byla pro řeholníky v 19. století na Moravě i platným právem státním.
Roku 1950 byla zastavena činnost kláštera, ale právně nebyl zrušen. Mendelův rukopis se z moravského Brna dostal do úschovy členů augustiniánské provincie v Čechách, později augustiniánského vikariátu ve Vídni a roku 1987 byl zapůjčen augustiniánům v Německu. Po pádu komunismu se obnovilo brněnské opatství a začalo získávat rozebrané kulturní dědictví. Dopátralo se i Mendelova rukopisu u německých augustiniánů. Avšak bádensko-wűrttemberské Ministerstvo pro vědu, výzkum a umění 10. 5. 2010 zakázalo návrat rukopisu na Moravu s odůvodněním, že jde o jeho kulturní dědictví. Tento zásah iniciovali v Německu žijící potomci Mendelovy sestry Theresie (1829-1908), provdané Schindlerové.
Ve vztazích Čech, Moravy a Slezska k německému živlu probíhalo dějinné prolínání. Mendel se narodil v německy hovořící rodině. V němčině psal svá vědecká díla. V Německu však nežil. Proto bylo rozhodnutí německých úřadů nebezpečné, neboť dovozovalo německé kulturní dědictví ne z toho, že vzniklo v Německu, ale že jeho původcem je německy hovořící osoba. To vytváří nejistotu pro naše kulturní památky tím, že mohou být v Německu zajištěny s tvrzením, že autor díla byl Němec, byť v Německu nežil. Naštěstí se brněnské opatství nevzdalo a za pomoci vídeňského regionálního vikáře augustiniánů Dominica Sadrawetze tento názor německých úřadů odmítlo a nakonec uspělo i u bádensko-wűrttemberských orgánů. Zakládající dílo genetiky, které by mělo na aukcích hodnotu řady milionů dolarů, se vrátilo do Brna, kde vzniklo. Boj o Mendelův rukopis v Německu byl předmětem i interpelace poslance Robina Böhnische a následné pomoci Ministerstva zahraničí.
Opatu Martincovi se již dříve podařilo získat knihy, které byly z klášterní knihovny odcizeny v době, kdy ji spravoval stát. Roku 2005 v Braunschweigu získal knihy zajištěné německým státním zastupitelství v ceně 1,5 milionů Kč a roku 2011 dovezl z Německa odcizenou knihu Mikuláše Koperníka z roku 1566 O pohybu nebeských těles, jejíž jiný exemplář se prodal roku 2008 v dražbě v New Yorku za 2,2 miliony dolarů.
[ zpět ]