Archiv článků

Datum: 19.04.2006

Svoboda i proti Ústavnímu soudu

Rozhodnutí Ústavního soudu o nájemném i o občanství Hugo Salma, který ztratil československé občanství, když požádal za války o občanství nepřítele – Velkoněmecké říše, což správně zhodnotil Nejvyšší správní soud na rozdíl od Ústavního, vyvolala kritiku Ústavního soudu. Ústavní soud je jednou ze státních institucí. Jeho rozhodnutí jsou závazná v konkrétní věci, protože mu tuto moc dává ústava. Úst


Datum: 27.03.2006

Financování obcí

Stanislav Balík v textu Vesnice a jejich hospodaření (Rovnost 22. 3. 2006 s. 7) kritizoval financování obcí včetně rozdílného daňového výnosu na 1 obyvatele dle velikosti obcí. Na obyvatele v Brně dá stát více peněz než v malé vsi. To se může jevit jako nespravedlivé, ale je to odůvodněné. Problémem je velké množství našich obcí. Například v téměř 40 milionovém Polsku je jen necelých 2 500 obcí a


Datum: 13.03.2006

Stát může pomoci kultuře v Brně

Brno jako druhé největší město republiky a zemské město Moravy má ojedinělé postavení v kultuře. Je kulturním centrem pro celou Moravu a jeho kulturní zařízení mají středoevropský význam. Byť bylo zrušeno zemské zřízení, stále zde působí Moravská galerie, Moravské zemské muzeum, Moravská zemská knihovna či Moravský zemský archiv. Tyto instituce jsou zřizovány státem a jsou nadkrajského, tedy zemsk


Datum: 09.03.2006

Humoreska o válce

Občas se hovoří o válce soudů, čímž se myslí střet rozdílných právních názorů mezi Nejvyšším soudem a Ústavním soudem. Nynější vývoj na Nejvyšším soudu lze popsat jako válku na soudě. Prezident republiky prohlásil, že Iva Brožová není předsedkyní Nejvyššího soudu. Vychází ze skutečnosti, že pozastavení vykonatelnosti učiněné Ústavním soudem je možné jen tam, kde to povaha věci připouští. Například


Datum: 03.03.2006

Partnerství žádá skutečnou podporu

Princip přiznání práva na státní uznání životního svazku dvou lidí stejného pohlaví, které však není manželstvím, je správný. Pokud některým lidem velmi záleží na tomto uznání státu a spojují s ním své životní štěstí, pak moudrý stát tato práva svým občanům dá, zvláště jestli jej to nic nestojí. Státu musí záležet na životním štěstí občanů, které není spojeno jen s hospodářským růstem a bohatstvím


Datum: 20.02.2006

Autor Niagary na vyznamenání

Každý z mládí zná píseň “Teskně hučí Niagara”, avšak málokdo zná autora Eduarda Ingriše (11. 2. 1905 – 12. 1. 1991). Narodil se ve Zlonicích u Slaného. První operetu s názvem “Inzerát” složil v 15 letech. Nepatřila k nejúspěšnějším jako pozdější “Rozmarné zrcadlo” (1600 repríz), ale na jeviště se dostala. Vystudoval pražskou konzervatoř a věnoval se hudbě. Napsal na tisíc melodií, hudbu k 11 filmů


Datum: 13.02.2006

Brněnské letiště sílí

Pro posílení letiště v Brně-Tuřanech udělala nyní zásadní krok i Poslanecká sněmovna, která posílila moravská letiště tím, že zrušila na návrh poslance Zdeňka Koudelky monopol pražského letiště Ruzyň na dovoz zboží podléhajícího veterinární a rostlinolékařské kontrole. To je důležité pro nákladní leteckou dopravu, neboť se umožní dovoz především potravin a krmiv, ať již čerstvých či sušených a zmr


Datum: 13.02.2006

Jandák církvím rozumí

Dřívější sociálně demokratická politika byla v zajetí údajného nebezpečí církví pro stát. Církve však hrají tisíciletou významnou roli ve společnosti a mají pozitivní vliv v oblasti sociálních služeb nejen na věřící, ale všechny členy společnosti. Rozumný stát tradičním církvím pomáhá, neboť jsou alternativou různým sektám, jejichž činnost skutečně může být nebezpečná pro jednotlivce, ale i pro st


Datum: 13.02.2006

Zbytečný spor

V článku Nejrovnější z rovných? (Právo 13. 10. 2003) Aleš Pejchal zkritizoval Ústavní soud za rozhodnutí, kterým zakázal Ministerstvu kultury omezovat ústavně zaručenou náboženskou svobodu. Ústavní soud vyšel z širšího pojetí náboženského vyznání nejen jako kultu vykonávaného v kostelích, ale jako životního názoru zahrnujícího i charitativní a sociální činnost. Konkrétně ministerstvo odmítlo uznat


Datum: 13.02.2006

Problém levice

S výměnou stranických špiček sociálních demokratů a komunistů a s nadcházejícími poslaneckými volbami se otevírá otázka spolupráce sociální demokracie a komunistů na vládní úrovni. Komunistická strana po listopadu 1989 nezanikla, jak někteří původně předpokládali, v minulých volbách posílila v Poslanecké sněmovně. Dokonce někteří politici uvádí, že při chybách sociální demokracie se komunisté moho


Datum: 13.02.2006

Pomohou podnikatelé vinařům?

Vstup do Evropské unie pro vinařství přinesl výhody i rizika. Zázračná byla výsadba vinohradů před vstupem do Evropské unie. Výsadba finančně podporovaná Vinařským fondem, jehož vznik prosadil bývalý ministr zemědělství z jižní Moravy Jan Fencl, vrátila moravské vinařství do hranic, které mělo před krizí zemědělství v 90. letech 20. století. Nyní se však projevuje i razantní konkurence a nízké výk


Datum: 13.02.2006

Ne americkým základnám

Americký útok na Irák v rozporu s mezinárodním právem bez souhlasu Rady bezpečnosti vedl k odporu Německa, kde mají USA jako pozůstatek okupace Německa po druhé světové válce velké vojenské základny. Ihned se objevily zprávy o tom, že USA uvažují o přemístění těchto základen do východní Evropy, včetně území Čech, Moravy a Slezska. Důvody jsou politické. USA chtějí potrestat německou politiku nesou


Datum: 13.02.2006

Krize demokracie

Příznakem dneška je malý zájem občanů o veřejné dění. Důkazem je nepatrná účast v senátních doplňovacích volbách, ale rovněž v evropských volbách anebo v brněnském referendu o umístění hlavního nádraží. Jen snílek očekává zlepšení v listopadových krajských volbách.

Na trvalou voličskou neúčast mohou politické strany reagovat tak, že nebudou hájit zájmy všech voličů, ale soustředí se na zájmy trošky


Datum: 13.02.2006

Korupce nezávisí na druhu správy

Zdeněk Koudelka

V článku Jaroslava Kupky Co s korupcí ve veřejné správě? (Rovnost 19. 9. 2005, s. 8) autor tvrdí, že pro boj proti korupci je nutné oddělit dva druhý veřejné správy - státní správu a samosprávu. Jde však o teoretický rozdíl. Lidé nerozlišují, zda jdou na úřad státní, obecní či krajský. Veřejná správa se navenek projevuje jako jednotná a občané rozlišují dobrou a špatnou správu. Důvo


Datum: 13.02.2006

Povinný je úřední název

Zdeněk Koudelka

Lingvistka Libuše Čižmářová v textu Jméno Česko je běžné (Právo 17. 5.) se dopustila zásadních protiprávních tvrzení, i když nevycházela z úmyslu porušovat náš právní řád, ale z nadšeného fandovství pro slovo Česko. Čižmářová staví tvrzení o závaznosti používání slova Česko na doporučení Ministerstva školství z 1999 zveřejněné v jeho Věstníku a o rozhodnutí Názvoslovné komise. Náš ú


předchozí 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 následující