Datum: 30.10.2019

Česká televize: Od zkreslování ke lži o Polsku

Česká televize vysílala reportáž Zákaz sexuální výchovy v Polsku (Události 19. 10. 2019, ČT 1). V ní je uvedeno, že v polském parlamentu je návrh zákona, kterým se bude trestat sexuální výchova. Pravda je taková, že zákon o sexuální výchově není návrhem strany Právo a spravedlnost či polské vlády, kterýžto dojem se snaží televize vyvolat, ale občanské iniciativy nejméně 100 000 občanů.

V pořadu 168 hodin (ČT 1, 27. 10. 2019) Česká televize pokročila ke lži. Název reportáže je Sex podle PiS, takže divák má věřit, že návrh zákona, jímž by prý měla být zakázána sexuální výchova, což je samo o sobě lež, vyšel z dílny strany Právo a spravedlnost (PiS). Manipulátoři vtahují do své hry politiky ODS, aby se distancovali od návrhu zákona PiS, i když takový návrh neexistuje.

Dle televize návrh "protlačili do druhého čtení díky poslancům PiS". Ke druhému čtení je ve skutečnosti daleko a není jisté, kdy k němu dojde. Dle čl. 39 odst. 3 jednacího řádu polského Sněmu po prvním čtení se návrh přiřadí příslušným výborům, není-li zamítnut v prvním čtení. Poslanci strany Právo a spravedlnost nehlasovali pro zamítnutí v prvním čtení v souladu se slibem, že občanské návrhy zákonů nebudou zamítat v prvním čtení ani v případech, že se PiS s nimi neztotožňuje, aby zástupci navrhovatelů dostali prostor pro vyjádření ve výborech. Dle čl. 43 a 44 jednacího řádu se druhé čtení nařizuje, až výbory zpracují konečnou zprávu o návrhu zákona. Česká televize citovala odůvodnění tak, že divák může mít dojem, že je to odůvodnění PiS. Ve skutečnosti jde o odůvodnění navrhovatelů zákona.

Aby posílila dojem, že se jedná o návrh PiS, Česká televize užila záběry z aktuální debaty v Sejmu s několika větami ze staršího televizního rozhovoru Jaroslawa Kaczynského, v němž předseda PiS kritizoval záměr primátora Varšavy Rafala Trzaskowskeho z Občanské platformy zavést ve školách města sexuální výchovu s účasti aktivistů LGBT. Mimochodem primátor se musel plánu vzdát pod tlakem rodičů i vedení vlastní strany, která neměla zájem, aby se sexuální výchova stala tématem před volbami do Sněmu. V materiálu České televize je Kaczynski prý obhájcem zákona, o kterém ve skutečnosti nemluvil.

Zákon o sexuální výchově ve stávající podobě nemá podporu strany Právo a spravedlnost. Ovšem strana neodmítla návrh zákona v prvním čtení, nýbrž umožnila projednání příslušnými výbory Sněmu, protože slíbila, že bude s občanskými návrhy zákonů tímto způsobem pracovat také v případech, když se s dotyčným návrhem neztotožňuje. Návrh netrestá řádnou sexuální výchovu, ale veřejné propagování nebo schvalování pohlavního styku s účasti nezletilého a veškerého (nejen veřejného) propagování nebo schvalování pohlavního styku s účastí nezletilého nebo jiné sexuální aktivity nezletilého, pokud takové propagování čí schvalování se koná při výkonu určitých funkcí nebo profesí (učitel, kněz).

Do roku 1989 byli občané nuceni platit televizní poplatek na vysílání lží totalitní Československé televize. Nyní platíme České televizi.

Zkreslené zpravodajství České televize o Polsku

Lež o Polsku v České televizi 1

Lež o Polsku v České televizi 2

Česká televize klamala,soud ji odsoudil

Lži Václava Moravce a daň pro Českou televizi

Lež Václava Moravce 1.

Lež Václava Moravce 2.

[ zpět ]