Datum: 23.05.2018

Divadelní establishment a hanobení Krista

V Brně bude 26. 5. 2018 uvedena v divadle Husa na provázku hra Naše násilí a vaše násilí, ve které Kristus znásilňuje muslimku. Tvůrci obdobných her urážejících náboženské cítění věřících se často tváří jako bojovníci proti zkostnatělým názorům a establishmentu. Chtějí být revoluční za každou cenu a protože pozornost nezaujmou jinak, využívají podobných scén s touhou šokovat a díky tomu získat dotace z veřejných peněz.

Údajní bojovníci proti establishmentu, tedy institucím autority, od těchto institucí přijímají veřejné peníze. Když jim někdo nechce peníze dát, křičí o cenzuře, jak předvedl ředitel brněnského festivalu Divadelní svět a Národního divadla v Brně Martin Glaser. Glaser nepochopil pojem cenzury, kdy stát něco zakazuje. Nikdo však není povinen platit druhému jeho svobodu projevu. Veřejné instituce mohou v rámci demokratického rozhodování stanovit, že hromadná urážka druhých je špatná a na financování špatného nárok není.

Realizátoři hry Naše násilí a vaše násilí nasávají veřejné peníze tvořené společností, proti které chtějí bojovat. Dokonce provedení hry má zajišťovat police, aby hra nebyla narušena. Jednoduše řečeno: "Navalte nám vaše prachy pro naše hry, které si zajistíme policejními pendreky.". Bojovníci proti establishmentu bez něj nemohou existovat. Jsou na hony vzdáleni prokletým básníkům a jejich středověkému ideálu a psanci Francois Villonovi. Realizátoři hry popírají svá východiska a patří do směšných postav Haškova Švejka.

Smutná je pozice vedení Brna ovládaného koalicí ANO, Žít Brno, zelených a lidovců. Na slovní odpor se zmohli jen lidovci. Ovšem v době jejich zakladatele Jana Šrámka by bylo nepředstavitelné, aby jen protestovali slovně. Šrámek by zavelel, že ve vedení města, které podporuje ze svých peněz takové hry, nemůže lidová strana zůstat. Brněnské ANO pak potvrdilo to, že jde o technokraty moci bez ideového zakotvení.

Proti hře se vymezil pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka v kázání 21. 4. 2018 při slavnosti návratu ostatků jeho předchůdce arcibiskupa Josefa kardinála Berana. Jasně zní Dukova slova: "Nemlčel kardinál Beran, nesmím mlčet ani já.". Brněnské biskupství téměř mlčí. Mlčí i další kdysi významná církevní instituce Augustiniánské opatství na Starém Brně, které po vypuzení opata Lukáše Evžena Martince a uzurpaci opatství pražskými cizími augustiniány, kteří původně o opatství nejevili zájem, dokud nezískalo nárok na majetek v rámci církevních restitucí. Jejich mlčení je v rozporu se slovy papeže Řehoře Velikého: "Pastýř ať umí v pravý čas mlčet a v pravý čas promluvit." (Knihy o správě pastýřské. Lib. 2, 4: PL 77, 30-31). Čas promluvit nastal.

Trestní oznámení na primátora Brna a ředitele Národního divadla Brno

Glaser napadá neprávem policisty i politiky

Hnůj v Brně

Zcizené opatství

[ zpět ]