Datum: 07.09.2015

Kvóty jako podvod

Evropská komise přišla s kvótami na přerozdělení migrantů, kteří míří do Německa, mezi ostatní státy Evropské unie. Na první pohled řešení, které se zaklíná zásadou solidarity. Jde však o podvod. Cílem migrantů je dostat se do Německa a využívat jeho sociální systém. Pokud by hlavním cílem migrantů bylo opustit válečnou oblast, pak by zůstali v blízkých zemích, kde je mír a kde by měli snadnější možnost návratu - Turecko, Kypr, jižní Evropa a Balkán. V těchto zemích však uprchlíci nezůstávají. Jdou do Německa. Tento jejich cíl nezmění ani kvóty Evropské komise.

Je sice možné z Německa migranty částečně odsunout a přerozdělit mezi jiné země Evropské unie, ale není možné zajistit, aby tito v těchto zemích zůstali. A nešli znovu do Německa. Náš právní řád ani evropské právo nemají nástroje, jak zabránit tomu, aby žadatelé o azyl, kteří budou odsunuti z Německa k nám nebo do Estonska, za velmi krátkou dobu nešli opět do Německa. I kdyby se v této oblasti změnily právní předpisy, nejde je díky neexistenci vnitřních hranic mezi schengenskými státy Evropské unie vynutit. Naprostá většina migrantů by se dostala zpět do Německa a jen menšina by byla náhodně odhalena. A tak by svoji pouť do Německa zkusili za týden znovu a tak pořád, až by tam došli.

Kvóty mohou fungovat jen při souběžném zrušení schengenského systému a obnovení kontrol na vnitřních hranicích členských států Evropské unie. To Evropská komise ví, a pokud to neříká, podvádí nás. Jedinou možností, jak zajistit funkčnost kvót bez obnovení kontrol na vnitřních hranicích by bylo to, kdyby migranti u nás, v Estonsku či Litvě dostávali stejné sociální výhody jako migranti v Německu. Tedy, že by německý sociální systém vycestoval za nimi a oni již nemuseli jít za ním. To je však nepřijatelné pro hostitelské státy, které mnohé na náklady německé azylové politiky prostě nemají, ale i pro Německo samotné, protože by nakonec muselo platit všechny migranty v Evropě.

Výstižně pojmenoval věc maďarský premiér Viktor Orbán. Imigrace je německý, ne evropský problém. Proč migranti nejdou do bohatého Švýcarska, které je také v schengenském systému a mluví se v něm německy? Protože Švýcarsko má velice tvrdou azylovou politiku. Chce-li Německo přijmout masu migrantů, je to volba jeho vlády. Nesmí však svou politikou zatěžovat ostatní evropské státy. Kvóty řešením tohoto německého problému nejsou. Řešením je změna německé azylové politiky. Správně nesmysl kvót odhaluje petice bývalého prezidenta Václava Klause.

 

Související články:

Francie vydává hloupost za evropskou hodnotu.

Rozhovor pro Parlamentní listy 26.9.2015

[ zpět ]