Datum: 10.07.2012

Lež Václava Moravce 1

Václav Moravec v Otázkách VM 4. 3. 2012 na ČT24 mimo jiné uvedl, že jsem zařídil přesun Justiční akademie do svého volebního regionu. To je lež. Vzdělaný člověk by měl znát zařazení okresů do samosprávných krajů. Byl jsem vždy brněnský poslanec v kraji Jihomoravském. Justiční akademie sídlí v Kroměříži v kraji Zlínském. Tvrzení, že Kroměříž je ve volebním kraji Jihomoravském, je lež. Vznikla iniciativa http://demagog.cz/, která má ověřovat pravdivost výroků v Otázkách Václava Moravce. Byl jsem ji kontaktován, abych jako právník posoudil pravdivost výroků Vojtěcha Filipa ve věci Nejvyššího kontrolního úřadu. Mluvil pravdu, upozornil jsem však na výše uvedenou lež Václava Moravce s dotazem, zda také ověřují pravdivost jeho tvrzení. Odpověděli mi, že ne. Tudíž ve stejném pořadu jedni budou kontrolováni, zda mluví pravdu, ale novináři mohou lhát.
Změnu sídla Justiční akademie provedl zákon roku 2005. Návrh jsem podporoval, ale každý ať posoudí, zda jedinec může sám o sobě zařídit schválení zákona ve dvou parlamentních komorách. Nešlo o prostou změnu sídla, ale ta umožnila následné sloučení dvou vzdělávacích institucí Ministerstva spravedlnosti a tím ušetření provozních nákladů – Justiční akademie s Justiční školou v Kroměříži.
Často se hovoří o nezávislosti justice. Považuji za velmi nutnou nezávislost soudců a státních zástupců na médiích. Státní zástupce musí svůj právní názor hájit a realizovat, i kdyby mu media láteřila. Protože nechci být Moravcovým patolízalem, i když vím, že mi určitě ve svých pořadech zasolí, trvám na článcích ve věci Jiřího Čunka, které si každý může přečíst (Příslušnost státního zastupitelství, sborník Dny práva 2010, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Odnětí a přikázání u státního zastupitelství, sborník Dny práva 2011, Právnická fakulta Masarykovy univerzity). Trvám na tom, že trestní stíhání musí dozorovat příslušný státní zástupce, jinak jde o nezákonnost. V daném případě se údajný skutek stal ve Vsetíně, proto bylo ze zákona příslušné Okresní státní zastupitelství ve Vsetíně. Jinam se může věc dostat jen formou odnětí věci a přikázání jinam. Tak se stalo, že se dostala do Přerova z rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Ostravě, ale jen na dobu prověřování. Přerov však nezákonně pokračoval v dozoru i ve fázi trestního stíhání. Chyba byla napravena až odnětím věci Přerovu a jejímu přikázání Okresnímu státnímu zastupitelství v Jihlavě. To konstatoval i rozsudek Nejvyššího soudu z 1. 10. 2009. Zákon se musí dodržovat, byť se to nelíbí. Dozor trestního stíhání, který činilo přerovské okresní státní zastupitelství, byl nezákonný.
Charakter a objektivitu Moravcova zpravodajství ve stylu o někom bez něho dokresluje to, že jsem nebyl požádán o stanovisko k vyjádření Jana Laty, jehož si nevážím, tímto se netajím, proto se nedivím ani jeho nevlídnému vyjádření o mně. Divím se jen tomu, že základem reportáže je vyjádření jednoho jedince, který nemá dobrý vztah k člověku, o kterém se vyjadřuje. Státních zástupců je asi 1 250. Vždy se mezi nimi najde osoba kritizující i sympatizující s jiným. Osobně si vážím ocenění jiných státních zástupců z okresů, kteří mne pozitivně hodnotili jako náměstka pro legislativu za odbřemenění od byrokratismu radikálním zjednodušením výročních zpráv a velkým zeštíhlením pokynů obecné povahy z původních 22 na 11. Pokud jde o mou odbornou činnost, každý se může podívat na seznam publikací, kde jsou i publikace věnované státnímu zastupitelství.
Lubomír Zaorálek měl kritickou připomínku k mému návrhu změny volebního zákona v rámci opoziční smlouvy. Neustálé slabé koaliční a vnitřně rozhádané vlády mne vedou i dnes k tomu, že považuji posílení většinových prvků ve volebním systému za dobré pro stabilitu vlády. Vždyť naposledy dokončila řádné funkční období vláda Miloše Zemana 1998-2002. Škoda jen, že Lubomír Zaorálek neuvedl, že jsme jen my dva z celého klubu ČSSD hlasovali 28. 1. 2000 proti změně ústavy dohodnuté v rámci opoziční smlouvy. U mne to bylo proto, že jsem byl proti omezení pravomocí prezidenta, za což jsem byl některými nazýván havlistou. Považuji úřad prezidenta za důležitý bez ohledu, zda jej drží Václav Havel, Václav Klaus či Miloš Zeman.

Související články:

Lži Václava Moravce a daň pro Českou televizi.

Lež Václava Moravce 2.

Změna televizních a rozhlasových poplatků.

[ zpět ]