Datum: 06.03.2015

Česká televize útočí na svobodu projevu

Prezident Miloš Zeman 6. 3. 2015 zhodnotil vysílání České televize a řekl, že se stala špatnou komerční televizí. Česká televize to označila za „bezprecedentní útok na nezávislost veřejnoprávní televize“ a dále uvedla: „Vyváženost a objektivitu zpravodajství a kvalitu vysílání podle ČT může hodnotit Rada ČT na základě objektivních analýz.". Česká televize tak předvedla, že je nezávislá na ústavě. Ale i televize musí respektovat základní ústavní práva. Mezi ně patří svoboda projevu. Každý má právo svobodně hodnotit vysílání České televize a toto hodnocení veřejně šířit. Toto právo má i prezident, který nemá žádného bobříka mlčení. Naopak je záslužné, pokud poukáže na špatnou funkčnost veřejných institucí.

Pokud Česká televize vysílá lži, nemůže se divit, že občané nechtějí na toto vysílání platit. Česká televize například vysílala lež Václava Moravec, který ve svých Otázkách 4. 3. 2012 s cílem očernit člověka tvrdil, že Justiční akademie v Kroměříži je v kraji Jihomoravském, když každý na mapě může zjistit, že je v kraji Zlínském. Rozdělení státu do krajů je učivem základní školy, pokud toto nezvládají redaktoři České televize, je správné, aby zákonodárce umožnil občanům platit televizní poplatek ve prospěch jiných důvěryhodných kulturních institucí – např. divadel, která navštěvují. To umožní změna zákona navržená senátorem Janem Velebou. Tento zákon rozšiřuje práva občanů a dává jim možnost volby, zda důvěřují více České televizi nebo někomu jinému. Bojí-li se Česká televize, že v této volbě prohraje, vypovídá to o tom, že sama nevěří výsledkům své činnosti.

Související články:

Změna televizních a rozhlasových poplatků.

Posílení televizních studií v Brně a Ostravě.

Lži Václava Moravce a daň pro Českou televizi.

Lež Václava Moravce 1.

Lež Václava Moravce 2.

[ zpět ]