Nejnovější články

A stolen abbey in Moravia

In contemporary struggle of civilisations it is impossible to be a successful society without historically anchored churches. Also the churches have to assume their role with regard to the restituted property. The Catholic Church especially which is the most important church in Moravia. The church consists of various people who strive to embrace intention of God, but they do not always succeed. Im

Zneužívání moci ve státním zastupitelství
Státní zastupitelství vzniklo z prokuratury roku 1994. Prokurátor byl obvykle člen komunistické strany a spolupracoval s bezpečnostními složkami totalitního režimu. Po sovětském vzoru měla prokuratura rozsáhlá oprávnění. Zastiňovala soudnictví a byla brána jako hlavní kontrolní orgán všeho a všude. Ovšem nikdy režim nepřerostla. Generální prokurátor byl jmenován prezidentem na návrh vlády, nepatři

Povinnost darovat potraviny a ústavnost
Skupina 25 senátorů vedená moravským senátorem Ivo Valentou a zastoupená advokátem Zdeňkem Koudelkou navrhla 13. 6. 2016 Ústavnímu soudu zrušení povinnosti bezplatně poskytovat potraviny charitativním a humanitárním organizacím. Povinnost zavedla novela zákona o potravinách pro potravinářské podnikatele, kteří provozují obchody s prodejní plochu větší než 400 m čtverečných u potravin, které jsou b