Datum: 26.12.2019

Ideologický Nejvyšší kontrolní úřad a vánoční poselství prezidenta

Nejvyšší kontrolní úřad 9. 12. 2019 vydal zprávu o podpoře enviromentální politiky. Podle něj nemáme účinná daňová opatření, která by plnila cíle v ochraně klimatu. Jde o klimatickou ideologizaci Nejvyššího kontrolního úřadu ve prospěch lobby výrobců elektroaut a dalších podnikatelských skupin, které se snaží zajistit pro své výrobky státní daňovou podporu. Jak to v praxi dopadá, známe z podpory obnovitelných zdrojů energie. Jde o politiku nesociální a lupičskou, protože zatěžuje finančně všechny, včetně chudých, ve prospěch malého množství bohatých.

Nejvyšší kontrolní úřad kritizuje neúčinnost daňových opatření vlády k ochraně klimatu. Ale účelem daní je naplnit státní rozpočet. Navíc daně dle našich ústavních norem nestanoví vláda, ale Parlament zákonem. Pokud Nejvyššího kontrolní úřad vyčítá daňová opatření vládě, dokazuje, že nezná ústavní pravomoc našich orgánů. Vláda či vládní strany si mohou stanovit své politické cíle formou politických prohlášení a dokumentů, ale dokud daňové návrhy neschválí Parlament, jde jen o politické dokumenty, ne právní předpisy. Nejvyšší kontrolní úřad není oprávněn hodnotit a kontrolovat politické dokumenty, kam patří i zahraničněpolitické deklarace, které nejsou závaznými mezinárodními smlouvami ratifikované prezidentem republiky.

Nejvyšší kontrolní úřad se dostává mimo svou ústavně danou působnost, která je vymezena kontrolou nakládání se státním majetkem a plněním státního rozpočtu podle platných právních předpisů. Je neústavní, pokud Nejvyšší kontrolní úřad volá po zavedení daňových opatření, údajně kvůli klimatu, tedy ve prospěch určitých podnikatelských skupin.

Závazný je u nás právní řád, především ústava a zákony, ne ideologické neprávní dokumenty. Daňové zákony neobsahují ideologické zdůvodnění daní. Mediálně se může vést debata, proč určité daně zavádět, ale pro státní orgány je závazný text zákona, ne jeho různá odůvodnění. Například daně na tabák jsou zdůvodňovány tím, že mají omezit kouření. Ovšem zákon nic takového nestanoví. Pro kontrolní úřad je určující, zda je daň vybírána podle zákona, nemá pravomoc hodnotit, jak omezila kouření. Když si kontrolor při takovém hodnocení zapálí cigaretu, podporuje výnos daně, ale svým činem popírá údajný ideologický účel daně.

Vnášení ideologie do činnosti státních orgánů je nebezpečné. Činily tak státy komunistické i fašistické. Totalita zneužívání moci zdůvodňuje vizí šťastných zítřků. V právním státě je nutné odmítnout ideologizaci činnosti státních orgánů a trvat na tom, aby postupovaly jen podle platného práva. Výborně kriticky zhodnotil klimatickou ideologii prezident republiky Miloš Zeman ve svém vánočním poselství 26. 12. 2019.


Souvisící text: Chiliasmus naší doby.

[ zpět ]