Datum: 20.10.2019

Zkreslené zpravodajství České televize o Polsku

Česká televize vysílala reportáž Zákaz sexuální výchovy v Polsku (Události 19. 10. 2019, ČT 1) zpravodaje ve Varšavě Lukáše Mathé. V ní je uvedeno, že v polském parlamentu je návrh zákona, kterým se bude trestat sexuální výchova. Reportáž vyznívá, jako by šlo o návrh vládní strany Právo a spravedlnost, a zmiňuje i dřívější návrh zákona omezující umělé potraty. Vůbec není uvedeno, že návrh se týká i boje proti pedofilii.

Pravda je taková, že v případě návrhu zákona omezujícího potraty i zákona o sexuální výchově nejde o návrhy strany Právo a spravedlnost či polské vlády, ale o návrhy vzešlé z občanské iniciativy. To je forma, která v některých zemích umožňuje, aby návrh zákona podala skupina občanů. V Polsku jich musí být nejméně 100 000. Návrh netrestá řádnou sexuální výchovu, ale veřejné propagování nebo schvalování pohlavního styku s účasti nezletilého a veškerého (nejen veřejného) propagování nebo schvalování pohlavního styku s účastí nezletilého nebo jiné sexuální aktivity nezletilého, pokud takové propagování čí schvalování se koná při výkonu určitých funkcí nebo profesí (učitel, kněz).

V reportáži nezaznělo, že zmiňovaný zákon omezující potraty byl stranou Právo a spravedlnost odmítnout a proto nebyl polským Sněmem schválen. Občanskou zákonodárnou iniciativu podepsalo skoro půl milionů polských občanů a polský parlament byl povinen takový návrh občanů projednat. V hlasování 6. 10. 2016 návrh polský Sněm zamítl většinou hlasů, včetně většiny hlasů poslanců vládní strany Právo a spravedlnost (PiS). Pro zamítnutí hlasovalo 186 poslanců PiS včetně předsedy strany Jaroslawa Kaczynského, premiérky Beaty Szydlové a jejích ministrů. Před hlasováním Kaczynski a Szydlová vysvětlili, proč jsou proti zpřísnění zákazu potratů.

Rovněž zákon o sexuální výchově ve stávající podobě nemá podporu strany Právo a spravedlnost. Ovšem strana neodmítla návrh zákona v prvním čtení, nýbrž umožnila projednání příslušnými výbory Sněmu, protože veřejně opakovaně slíbila, že bude s občanskými návrhy zákonů tímto způsobem pracovat také v případech, když se s dotyčným návrhem neztotožňuje. Tedy, že z úcty k občanské aktivitě umožní jejich projednání ve výborech, čímž se nezavazuje k jejich konečnému schválení.

Česká televize: Od manipulace ke lži o Polsku

Lež o Polsku v České televizi 1

Lež o Polsku v České televizi 2

[ zpět ]