Datum: 01.04.2019

Prezident proti zneužívání moci vrchním státním zastupitelstvím

Prezident republiky Miloš Zeman v TV Barrandov 28. 3. 2019 prohlásil, že nemá důvěru ve Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v čele s Ivo Ištvanem. Prezident uvedl případ zásahu na Úřadu vlády roku 2013, kdy Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vykřikovalo, jakou chobotnici odhalí a jaké obrovské částky peněz a zlata zajistilo. Po letech toto státní zastupitelství nedokázalo nic více, než že došlo k manželskému trojúhelníku premiéra Nečase, při kterém bylo užito sledování, a že nová paní Nečasová nezdanila kabelky. Proto se mu říká kabelkáři. O zlatě a milionech se již mlčí. Žádnou chobotnici státní zastupitelství neprokázalo.

Miloš Zeman nemá rád lidí neschopné, zejména mají-li moc. Hodnotí lidí dle výsledků jejich práce. Výsledkem je prezidentovo vyjádření nedůvěry vůči Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci. Miloš Zeman přiznal svůj omyl, když v roce 2013 věřil tomu, že Ištvanova skupina rozkryje nějakou chobotnici. Přijal Ivo Ištvana, čímž mu vyjádřil podporu. Kdo znal činnost Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, věděl, že ohromující výsledky nebudou.

Postoj prezidenta republiky je první kritický postoj demokratického představitele státu k činnosti vrchního státního zastupitelství. Hlava státu se nebojí říci, že je-li činnost orgánu výkonné moci špatná, má být jeho vedoucí odvolán. Na prezidentova slova reagoval nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, přičemž se ohradil proti útokům na státní zástupce. Útok na státní zástupce není. Pavel Zeman se pouze za státní zástupce schovává. Řada státních zástupců na okresech a krajích se na činnost vedení Nejvyššího a vrchních státních zastupitelství dívá jako na mocenský kartel, který poslušnost vůči sobě odměňuje funkcemi.

Každý státní orgán je kritizovatelný, i státní zastupitelství. Prezidentovo kritika byla adresná vůči jednomu státnímu zastupitelství a byla zdůvodněna. Hodnotím to tak, že nejvyšší státní zástupce se obává, aby se nemusel zodpovídat z porušování zákona. Proto chce Nejvyšší státní zastupitelství jako nezodpovědný a nekontrolovatelný orgán. Ale v demokratickém státě výkon moci podléhá kontrole a zneužití moci musí být trestáno. Jsme demokratickým právním státem, ne prokurátorskou autokracií. Vláda a Poslanecká sněmovna by měly vyšetřit protizákonnosti v činnosti Nejvyššího a vrchních státních zastupitelství, zejména:

1. Proč docházelo do roku 2016 k manipulaci s příslušností soudů pro povolování odposlechů, domovních prohlídek a vazeb ze strany vrchních státních zastupitelství.

2. Proč nebyla vyvozena odpovědnost za to, že vrchní státní zastupitelství dávala případy k svévolně vybraným soudům, vzdáleným od sídla vrchních státních zastupitelství, čímž vznikly náklady, které překročily 5 000 Kč, což je hranice trestného činu.

3. Proč proběhly nezákonné odposlechy obviněných a jejich obhájců a proč je ve věci dozorované vrchním státním zastupitelstvím nařízena kontrola písemností obhajoby při předávání obviněnému.

4. Proč vrchní státní zastupitelství užívá prostorové odposlechy v autě bez souhlasu soudu, zatímco jiná státní zastupitelství souhlas soudu žádají.

5. Proč jsou porušovány maximální zákonné lhůty vazby ve věcech v působnosti vrchních státních zastupitelství.

6. Jakou náhradu škody vyplatil stát za nezákonnou činnost ve věcech vrchních státních zastupitelství po roce 2010 ve srovnání s předchozím obdobím.

7. Proč státní zastupitelství zbavilo svobody našeho občana s tím, že jej chce vydat do Íránské islámské republiky, což je bez jeho souhlasu nezákonné.

Pavel Zeman podepsal 21. 7. 2017 protipolské prohlášení některých představitelů naší justice. Už za pradávna se říkalo: "Drzé čelo lepší než poplužní dvůr". Když jsem s polskými kolegy hovořil o tom, jak vedení státního zastupitelství přehodilo dozor nad trestním řízením, aby jej dostali ti správní státní zástupci a ti si vybírali ty správné soudce, řekli, že něco takového by v Polsku nebylo možné, neboť generální prokurátor se musí za svou činnost zodpovídat a opozice má možnost veřejně v parlamentu žádat po něm vysvětlení a kritizovat nezákonnost. Čachry v trestním řízení jsou v Polsku postihovány. Polští kolegové nechtěli věřit tomu, že někdo zatkl u nás našeho občana s odůvodněním, že má být vydán do Íránu, kam normální evropské státy nikoho nevydávají. A když jsem jim řekl, že u nás v rozporu se zákonem došlo k odposlechu komunikace obhájce s obviněným, nevěřícně kroutili hlavami, kdo to Polsku káže o právním státě.

Zneužívání moci ve státním zastupitelství.

Změny zákonů žádané kvůli zneužívání moci.

Až na dno práva.

Žaluji vedení státního zastupitelství.

Obhajoba obhajoby.

[ zpět ]