Datum: 24.09.2018

Ne radniční cenzuře

Městská část za veřejné peníze vydává zpravodaj Jundrov. Je to obvyklé u většiny obcí či městských částí. Je však též obvyklé, že opozici je zajištěn necenzurovaný přístup. V Jundrově tomu tak není. Zde vedení radnice ustavilo svou mediální komisi, jejíž činnost je však podle našeho mínění - cenzurou. Radnice rozhoduje, který článek opozičního zastupitele bude otištěn, a který nikoliv. Navíc je opozice nucena předat radniční cenzuře své články 10 dnů před uzávěrkou, aby je stihla zelená starostka doplnit vlastní reakcí v tom samém vydání. Takovou možnost opozice vůči článkům starostky samozřejmě nemá.

Výrazem vrcholné zpupnosti bylo, když zelená radnice odmítla zveřejnit kritický článek k referendu o poloze hlavního nádraží, kde Strana zelených preferovala variantu pod Petrovem. Zdůvodněno to bylo tím, že umístění hlavního nádraží je v působnosti města Brna, a nikoliv v působnosti Jundrova. Přitom Zelenými prosazovaná varianta počítala s vedením vysokorychlostní železnice na Prahu přes Jundrov. Pitomější argument pro neotištění článku by těžko šlo vymyslet.

Kandidátka Společně proti tunelům v Jundrově se zavazuje, že uspěje-li ve volbách, poskytne opozici ve zpravodaji Jundrov vyhrazený prostor a jen ona sama rozhodne, jak jej využije a jaké články bude chtít zveřejnit. Zrušíme cenzuru v Jundrově.

[ zpět ]