Datum: 21.05.2018

Soud jako škůdce

V rámci ústavní stížnosti Shahrama Abdullaha Zadeha vyplynulo, že v případě stíhání jednoho obviněného ve dvou formálně samostatných trestných řízeních stát v jednom řízení přijal největší peněžitou zárukou 150 milionů Kč jako náhradu vazby a přitom v jiném řízení téhož člověka vzal do vazby. Nastala nelogická situace, že stát zavřel do vazby jedince, ale zároveň za jeho propuštění přijal obrovskou finanční sumu, kterou zadržuje rok a půl. Ústavní soud v nálezu z 24. 4. 2018, II.ÚS 4085/17, na toto svévolné jednání soudu upozornil v souvislosti s ústavní ochranou vlastnického práva, byť uvedl, že nebyla předmětem řízení před Ústavním soudem přímo otázka vrácení peněžité záruky (kauce).

Rozum a uvažování justice se někdy míjí. Peněžitá záruka je náhradou vazby. Stát nemůže mít peněžitou záruku i zároveň ve vazbě člověka, za kterého byla záruka zaplacena, přičemž nenastaly podmínky pro připadnutí záruky státu, jelikož obviněný podmínky propuštění na kauci plnil a byl vzat do vazby ve formálně jiném trestním řízení. Pokud se tak stane, musí soud z úřední povinnosti rozhodnout o vrácení peněžité záruky, jelikož pominuly okolnosti, které vedly k jejímu uložení.

Soudce Krajského soudu v Brně Aleš Novotný však svou nečinností dospěl k novému řešení. Stát si ponechá člověka ve vazbě i peníze složené za jeho popuštění. Novotný se proslavil odsouzením předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové na 8,5 roku, což následně Vrchní soud v Olomouci zrušil, protože nebylo vůbec prokázáno, že se stal skutek, za který byla Novotného senátem odsouzena.

Lidé si nenechají nezákonné jednání soudů líbit a požadují náhradu škody. Taková náhrada dosahuje značných částek. Náhradu škody bude žádat Alena Vitásková. Náhradu škody bude muset stát zaplatit i za protiprávně zadržovanou peněžitou záruku. Soudce ani soud jednající protiprávně však nic nepocítí. Náhradu škody zaplatí Ministerstvo spravedlnosti. Takový systém vede k opakovaným nezákonnostem. Škůdce se totiž nebojí škodit. Nápravou je změna, která uloží platbu náhrady škody konkrétnímu státnímu zastupitelství či soudu, které způsobily nezákonnost v trestním řízení.

Zneužívání organizované zločinecké skupiny státním zastupitelstvím.

Zneužívání trestního řízení

Zneužívání moci ve státním zastupitelství.

Změny zákonů žádané kvůli zneužívání moci.

Zneužívání moci ve státním zastupitelství.

Lež Krajského státního zastupitelství v Brně.

Až na dno práva.

Žaluji vedení státního zastupitelství.

Obhajoba obhajoby.

Musí se bát všichni.

Nezákonnost trestního řízení a novináři.

Justiční kabáty ostudy.

[ zpět ]