Datum: 19.04.2006

Svoboda i proti Ústavnímu soudu

Rozhodnutí Ústavního soudu o nájemném i o občanství Hugo Salma, který ztratil československé občanství, když požádal za války o občanství nepřítele – Velkoněmecké říše, což správně zhodnotil Nejvyšší správní soud na rozdíl od Ústavního, vyvolala kritiku Ústavního soudu. Ústavní soud je jednou ze státních institucí. Jeho rozhodnutí jsou závazná v konkrétní věci, protože mu tuto moc dává ústava. Ústava mu dává moc, nikoliv pravdu skutkovou či právní. To, že Ústavní soud chybuje, potvrzuje Evropský soud pro lidská práva, který za chybu Ústavního soudu ve věci restituce Ottů odsoudil náš stát k milionovému odškodnění, jež ovšem nemusí platit chybující soudce, ale vláda. Někdo chybuje, jiný za to platí.

Každý státní orgán je kritizovatelný, včetně Ústavního soudu. Svoboda vede k pluralitě názorů, a to i právních. Ústavní soud se dovolává toho, že jeho rozhodnutí zavazují všechny aniž přizná, že to platí jen v konkrétním sporu mezi konkrétními účastníky, protože u nás nejsou soudní rozhodnutí obecně závaznými precedenty. V jiných evropských státech požívají rozhodnutí ústavních soudů vysoké úcty právnické veřejnosti, která plyne z perfektně vyargumentovaných rozhodnutí. To je dáno tím, že ústavní soudci jsou uvážlivě vybíráni ze všech právnických povolání s významným zastoupením vysokoškolských profesorů práva. Ti dodávají teoretický základ a odlišují elitní rozhodnutí ústavních soudů od běžné činnosti obecných soudů. Je věcí prezidenta, aby výběr ústavních soudců učinil tak, aby soud získal přirozenou právnickou autoritu. Samotnému prezidentu Ústavní soud odložil vykonatelnost jeho rozhodnutí o odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu poté, co toto rozhodnutí bylo vykonáno. To je stejné jako když soud odloží vykonatelnost rozhodnutí o zbourání stavby po jejím zbourání.

V našem Ústavním soudu chybí zkušenosti státních zástupců a profesoři práva jsou v něm zastoupeni v nevelkém počtu. To vede k tomu, že významná část právní veřejnosti judikaturu Ústavního soudu kritizuje v souladu se svobodou projevu. Bude pro naše země Moravu, Slezsko, i Čechy dobré, aby rozhodnutí soudů nebyla kritizována, protože budou správná. Ovšem vždy bude lepší svobodná kritika kohokoliv před totalitním patolízalstvím jakémukoliv orgánu státní moci, včetně Ústavního soudu.

[ zpět ]