Datum: 13.03.2006

Stát může pomoci kultuře v Brně

Brno jako druhé největší město republiky a zemské město Moravy má ojedinělé postavení v kultuře. Je kulturním centrem pro celou Moravu a jeho kulturní zařízení mají středoevropský význam. Byť bylo zrušeno zemské zřízení, stále zde působí Moravská galerie, Moravské zemské muzeum, Moravská zemská knihovna či Moravský zemský archiv. Tyto instituce jsou zřizovány státem a jsou nadkrajského, tedy zemského významu. Vedle nich existují i jiné instituce, které též mají moravský či dokonce evropský význam, ale jejich zřizování je na městě Brně, kam přešli po zrušení krajských národních výborů v roce 1990. Jde zejména o operu a balet Národního divadla v Brně a Filharmonii Brno. Financování měst v našem státě je nastaveno na průměr činností všech těchto měst. Protože jen Brno jako bývalé zemské město zřizuje tyto moravské kulturní instituce, není to zohledněno v jeho daňovém výnosu. V Praze obdobné instituce - Národní divadlo i Českou filharmonii zřizuje a financuje stát, nikoliv Praha.

Je správný požadavek, aby tyto moravské instituce převzal a financoval stát, přičemž výsledky jejich činnosti budou realizovány především v Brně a obecně na Moravě. Po vzniku Československa 1918, kdy přešla na stát zákonodárná pravomoc zemí, i v roce 1949 po zrušení zemí, kdy na stát přešel jejich majetek, platí právní zásada, že nástupcem zemí je stát, nikoliv kraje a už vůbec ne města. V Poslanecké sněmovně je nyní projednáván návrh, aby Filharmonii Brno převzal stát, a dále tuto instituci v Brně financoval. To odpovídá její vynikající evropské úrovni. Podmínkou převzetí bude souhlas Zastupitelstva města Brna, vedení samotné filharmonie souhlasí. Ušetřené peníze ve výši přesahující 50 milionů Kč, město Brno může věnovat na činnost jiných kulturních či sportovních institucí, prostě na účel, o němž rozhodnou jeho zastupitelé.

[ zpět ]