Datum: 13.02.2006

Brněnské letiště sílí

Pro posílení letiště v Brně-Tuřanech udělala nyní zásadní krok i Poslanecká sněmovna, která posílila moravská letiště tím, že zrušila na návrh poslance Zdeňka Koudelky monopol pražského letiště Ruzyň na dovoz zboží podléhajícího veterinární a rostlinolékařské kontrole. To je důležité pro nákladní leteckou dopravu, neboť se umožní dovoz především potravin a krmiv, ať již čerstvých či sušených a zmražených. Tím získá brněnské letiště plnoprávný statut mezinárodního letiště.

Až do roku 2004 byla veterinární i rostlinolékařská kontrola prováděna na mezinárodních letištích v Praze, Brně i Ostravě. Pak byla nedůvodně soustředěna jen na letiště v Praze-Ruzyni. To omezilo možnost nákladních letů na moravská letiště, která musela odmítat letadla, pokud na jejich palubě byl rostlinný či veterinární materiál (květiny, semena, potraviny rostlinného původu). Poslanecká sněmovna i Senát schválily novelu zákona o rostlinolékařské péči a Poslanecká sněmovna v pátek 10. 2. 2006 i změnu zákona o civilním letectví, kdy přímo zákon nařídil, že vstupními místy pro příjem letadel s rostlinným materiálem jsou vedle letiště v Praze-Ruzyni i letiště v Brně-Tuřanech a Ostravě-Mošnově. Vůči veterinární správě pak zákon nařizuje na mezinárodních letištích zajistit kontroly, pokud tato letiště získají souhlas příslušného orgánu Evropské unie, o což se brněnské letiště bude ucházet.

Změny podporují rozvoj brněnského letiště, které v roce 2005 odbavilo rekordních 315 000 cestujících, přičemž v roce 2004 to bylo jen 176 000 cestujících. Tímto vzestupem brněnské letiště překonalo ostravské a stalo se druhým největším ve státě. Bude-li tento rozvoj pokračovat, může se přiblížit svému konkurentu bratislavskému letišti, které poprvé v roce 2005 překročilo milion odbavených cestujících, ale ještě před 5 lety mělo stejný počet jako má nyní Brno.

 

 

Brno, 13. 2. 2006

 

[ zpět ]