Datum: 04.02.2021

Lež v augustiniánském rouchu

V neděli 31. 1. 2021 bylo v bazilice augustiniánského opatství na Starém Brně oznámeno, že dřívější opat Lukáš Evžen Martinec byl vyloučen z řádu. Jde o lež.

Lukáš Evžen Martinec se nehodlal podílet na ovládnutí starého moravského opatství pražskou provincií, jehož součástí přitom opatství není. Příchod cizinců na Moravu neznajících dobře ani domácího jazyka časově souvisí s restitucí církevního majetku, kdy se majetek vrací i opatství.

Lukáš Evžen Martinec nebyl vyloučen z řádu, ale na základě své žádosti mu byl Kongregací pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života umožněn odchod z augustiniánského řádu, který nyní na Moravě nenaplňuje své poslání domácími řeholníky, přičemž jako kněz byl se souhlasem kongregace a rozhodnutím metropolity moravského, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera začleněn do Olomoucké arcidiecéze, kde pokračuje v kněžské činnosti vedle výkonu civilního povolání. I pro augustiniány, kteří chtějí z Prahy ovládat moravské opatství, platí, že lež má krátké nohy.

Souvisící text: Zcizené moravské opatství.

Lie in Augustinian Vestment

Lüge im Augustiner Habit

[ zpět ]