Datum: 22.11.2020

Snižování daní

Lidé mají raději více peněz, než by je jako daně dávali státu.

Poslaneckou sněmovnou zrušená superhrubá mzda byla způsob stanovení daňového základu daně z příjmů. Díky superhrubé mzdě věděl zaměstnanec, co stojí svého zaměstnavatele, včetně celého sociálního a zdravotního pojištění. Lepší by bylo nerušit superhrubou mzdu, ale hrubou a superhrubou mzdu přejmenovat na hrubou za současného snížení daňové sazby. Mzdové náklady zaměstnance by byly celé obsaženy v jeho hrubé (superhrubé) mzdě a navíc by si polepšil při výpočtu důchodu vypočítávaného z hrubé mzdy.

Snižování daní je fajn, ale správným cílem rozpočtové politiky je vyrovnaný rozpočet příjmů a výdajů. Takže ještě je nutné ušetřit řadu miliard – snížit počet ministerstev alespoň o tři, 14 krajů nahradit dvěma zeměmi (Čechy a Morava se Slezskem), zrušit nákupy od zahraničních zbrojařů. Nesmíme se dostat na řeckou rozpočtovou cestu.

[ zpět ]