Datum: 15.09.2020

Osvobození státu od daně z nemovitých věcí

Dne 15. 9. 2020 podala skupina 24 senátorů pod vedením moravského senátora Ivo Valenty návrh Ústavnímu soudu na zrušení osvobození státu od placení daně z nemovitostí, která je příjmem obcí. Návrh podporuje Sdružení místních samospráv.

Napadená část zákona o dani z nemovitých věcí zajišťují osvobození daně z nemovitých věcí pro pozemky a stavby ve vlastnictví státu. Historicky takové osvobození vniklo v době feudální, kdy panovník byl brán jako vlastník všech pozemků, které z části formou lenního systému postupoval jiným osobám - vazalům. Vynětí z daňové povinnosti se přeneslo na stát. Napadená ustanovení tedy vznikla z dlouhodobé tradice, ale za současného ústavního stavu jsou protiústavní. Podle Listiny základních práv a svobod je zakotvena rovnost vlastnictví, což platí i na rovnost zatížení majetkovými daněmi bez ohledu na osobu vlastníka.

Lze akceptovat paušální daňové a poplatkové osvobození státu, pakliže jejich příjemcem je stát sám (soudní poplatky). Osvobození pak nemá dopad na příjmy a výdaje státního rozpočtu a jen zamezuje zbytečné byrokratické zátěži, kdy by stát musel platit daň, které je sám příjemce. Rozpočtový výdaj by byl roven rozpočtovému příjmu.

Jiná situace je u daně z nemovitých věcí, které jsou příjmem obce. V takovém případě paušální osvobození státu vede k snížení rozpočtových příjmů obecní samosprávy, jejíž existence je podstatný prvek demokratického právního státu. Vzniká i nedůvodná nerovnost, když dvě stejné obce budou mít stejnou rozlohu a kulturu zdaňovaných pozemků, ale daňový výnos jedné obce bude nižší ve srovnání s druhou obcí, protože vlastníkem pozemků na jejím území je stát. Přitom i stát chce, aby k jeho pozemkům a stavbám obec stavěla a udržovala místní komunikace, odmetala sníh z chodníků, platila veřejné osvětlení.

Stát má jako tvůrce zákona možnost stanovit rozsah různých osvobození, ale musí postupovat tak, že osvobození bude vázáno na nějakou činnost např. veřejnou prospěšnost dané stavby či pozemku (škola, park) a ne na osobu vlastníka. V rozpočtové nouzi v důsledku opatření vlády proti koronaviru, která poškodila hospodářství, dochází k snížení rozpočtových příjmů obcí a je správné, aby daně určené obcím nebyly snižovány ve prospěch státu tím, že si sám pro sebe uzákoní neústavní paušální daňové osvobození.

[ zpět ]