Datum: 04.02.2020

Hana Lipovská - boj demokracie s oligarchií

Hana Lipovská je kandidátka do Rady České televize. Navrhli ji čeští a moravští biskupové a postavil se za ni Dominik kardinál Duka. Hana Lipovská je známá moravská ekonomka z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Je kvalifikovaná pro členství v Radě České televize zvláště, když hospodaření České televize není dobré a vyhýbá se veřejné kontrole tím, že nechce sdělit výrobní náklady politických pořadů. Tají náklady na výrobu pořadů Václava Moravce.

Někteří, napojeni mocensky a finančně na Českou televizi, se zřejmě bojí průhlednosti hospodaření této instituce. Proto chtějí znemožnit volbu lidí, kteří by mohli únik peněz z televize prokouknout. Proti Haně Lipovské se postavila skupina 19 senátorů (Hilšer, Dienstbier aj.) s tím, že by vůbec neměla kandidovat, jelikož dle senátorů může podle důvodové zprávy k zákonu o České televizi kandidovat jen ten, kdo podporuje veřejnoprávní média. Stanovisko jim zpracoval advokát Jiří Kučera z nátlakové organizace Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Ale pro práva a povinnosti je rozhodující text právních předpisů, ne důvodová zpráva.

Právo na přístup k veřejným funkcím garantuje Listina základních práv a svobod. Zákon může dát určité podmínky - např. věk. Tyto podmínky však musí být rovné a v demokratickém právním státě přípustné. Žádný zákon nestanoví, že členové Rady České televize či Českého rozhlasu musí tato média a lidi v nich milovat. Jsou demokratické státy, jež nemají státem zřízený rozhlas a televizi placené zvláštní daní. Jejich zřízení či zrušení je na úvaze zákonodárce. Vůbec není v působnosti televizní či rozhlasové rady.

Výklad, že v radách České televize a rozhlasu musí sedět jen jejich zastánci, je nedemokratický a elitářský. Připomíná to, když v době totality se museli lidé ve veřejných funkcích hlásit k marxismu-leninismu či v Německu k národnímu socialismu. Vede k oligarchii, tedy nedemokratické vládě úzké skupiny.

Náš stát se neváže na nějakou ideologii a členství v televizní radě nemůže být žádnou ideologií podmíněno. Je to pokus o třídění lidí na ty, kteří mají určitá práva, a ty, kteří je nemají, protože nevěří České televizi, ale mají jen povinnost na ni platit. I americká revoluce proti Británii vznikla z myšlenky: "Není zdanění bez zastoupení.". Myslelo se zastoupení v britském parlamentu, kam americké osady nevysílaly poslance. Jestliže musí všichni platit na Českou televizi, mohou se všichni ucházet o členství v její radě.

Skupina senátorů protidemokraticky volá po omezení základního ústavního práva ucházet se o veřejné funkce. Smutné je, že se k této skupině přidal senátor Mikuláš Bek, bývalý rektor Masarykovy univerzity, na které Hana Lipovská působí. Univerzity mají být pevnostmi názorové různosti, ne centrem ideologického kádrování. Naopak senátorka Jitka Chalánková se za právo ucházet se o veřejné funkce i pro Hanu Lipovskou postavila.

[ zpět ]