Datum: 19.09.2019

Nabubřelé evropské dotace

Lze se setkat se strašením, že kauza Čapí hnízdo může mít za následek omezení evropských dotací pro Čechy, Moravu a Slezsko. Ovšem evropské dotace mají pro ekonomiku měřeno hrubým domácím produktem okrajovou roli. Pro Čechy, Moravu a Slezsko je v sedmiletém období 2014-20 vyčleněno 615 miliard Kč, tedy na jeden rok jde o částku 88 miliard. Přitom hrubý domácí produkt byl za rok 2018 za Čechy, Moravu a Slezsko 5,31 bilionů korun (5 310 miliard). Evropské dotace činí v rámci ročního hrubého domácího produktu 1,6%. Ve skutečnosti je vliv menší, protože se plánované dotace nevyčerpají.

Bohatství států je tvořeno prací, ne evropskými dotacemi. Evropské dotace neskončí, protože jejich skutečným smyslem je zajistit obživu dotační byrokracii a různým expertům na dotace, pro které jsou způsobem dobývání renty. Původně byly dotace odůvodněny pomoci chudším regionům Evropské unie. Jak se tato myšlenka zvrhla, dokazuje program evropských dotací pro Prahu, která je jedním z nejbohatších měst Evropy. Takové dotace popírají jejich původní smysl. Mají smysl jen živit armádu dotačních byrokratů. Evropské dotace vytvářejí korupční prostředí. Platí je ze svých daní i chudí lidé a přitom jsou z nich podporovány projekty bohatých. Skutečným problémem, na který Čapí hnízdo ukázalo, není to, zda 50 milionů z dotací dostane boháč velký, střední nebo malý, ale to, proč je systém beroucí miliardy všem a dávající je několika vybraným.

Čapí hnízdo a dotační zlo

[ zpět ]