Datum: 10.09.2019

Trestní oznámení na starostku a radu Brno-Jundrov

Opoziční členové Zastupitelstva městské části Brno-Jundrov za Moravany a Občanskou demokratickou stranu podali na starostku městské části Brno-Jundrov Ivanu Fajnorovou (Strana zelených, starostka od 2010) a členy rady ovládané Stranou zelených a tzv. Jundrováky trestní oznámení na Policii ČR pro podezření z porušení povinností při správě cizího majetku z nedbalosti.

Z účtů městské části Brno-Jundrov byly odcizeny finanční prostředky ve výši přes 9 milionů Kč. Ve věci je vedeno trestní řízení a podezřelou je bývalá účetní Úřadu městské části Brno-Jundrov. Podezřelá páchala svou činnost zřejmě několik let. Za tuto dobu vedení městské části nezjistilo ztrátu peněz. Ta byla odhalena až v květnu 2019 na základě zprávy auditora objednaného městem Brnem.

Zcizená částka představuje asi čtvrtinu ročního rozpočtu městské části, který byl pro rok 2019 schválen ve výši 34,5 milionů Kč a po úpravě asi 37 milionů Kč. Zcizení čtvrtiny ročního rozpočtu je zcizení obrovské částky. Pokud to vedení městské části nezjistilo samo, jde o hrubé zanedbání kontrolních povinností.

V čele Úřadu městské části Brno-Jundrov je starostka. Starostka zastupuje městskou část navenek. Dle zákona o obcích zabezpečuje hospodaření městské části rada. Správce majetku je povinen pečovat o cizí majetek s péčí řádného hospodáře. Podle občanského zákoníku ten, kdo příjme pozici člena voleného orgánu právnické osoby, což je i obec, se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi.

V rámci povinností při správě cizího majetku a péče řádného hospodáře jsou i povinnosti kontrolní. Dlouhodobé nezjištění činnosti účetní ji umožnilo páchat danou činnost v tak obrovském rozsahu. To vše za situace, kdy se skutečný stav účtu dá zjistit v rámci internetového bankovnictví jednoduchým přihlášením během několika sekund na příslušné webové stránky. Rovněž by daná skutečnost vyplynula, pokud by bylo zajištěno, že jiná osoba než účetní ověřuje stav účtu dle řádných měsíčních bankovních výpisů. Nakládání s penězi v organizaci nesmí být svěřeno jen jednomu člověku a je nutné osobu nakládající oddělit od osoby kontrolující. V městské části Brno-Jundrov nebyly nastaveny účinné postupy finanční kontroly, za což nese odpovědnost starostka a rada.

Selhal i tříčlenný finanční výbor, který má kontrolovat hospodaření. Výbor byl v tomto i předchozím volebním období složen bez zástupců opozice. Jundrovská mocenská koalice na radnici vymyslela dokonalost - finanční výbor, který má kontrolovat hospodaření zabezpečované radou, je složen ze členů radničních stan a jeho předsedkyní je členka zastupitelstva za Stranu zelených, která radu ovládá. Dokonalý mechanismu pro absenci účinné kontroly - kontrolovaní jsou zároveň kontrolující. Nepřipuštěním opozice do finančního výboru Strana zelených vykastrovala tento nástroj kontroly hospodaření. V jiných obcích je pravidlem účast opozice ve všech výborech zastupitelstva.

Každý zaměstnanec odpovídá do výše 4,5 násobku své mzdy za škodu způsobenou zaměstnavateli z nedbalosti. To platí i pro funkcionáře obce. Starostka a členové rady mají Jundrovu zaplatit alespoň tuto částku a tak symbolicky snížit obrovský rozsah škody.

[ zpět ]