Datum: 31.05.2019

Vedení sociální demokracie se Staňkem a Fajtem chybuje

Porážka sociální demokracie ve volbách je důsledkem toho, že strana opustila voliče, kteří ji věřili v 90. letech 20. století, kdy dosahovala 30%. Tito voliči nezmizeli, což dokazují opakovaná vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách. Pro vztah voliče a strany platí slova Viktora Dyka z básně Země mluví: "Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš". Opustí-li politická stran své voliče, najdou si voliči stranu jinou, ale strana bez voličů zahyne.

Příkladem, kdy vedení sociální demokracie opustilo voliče i své členy, je návrh na odvolání ministra kultury Antonína Staňka. Sociální demokracie dříve prosazovala férové nakládání se státními penězi. Dobré hospodaření zahrnuje i pravidla pro střet zájmů. Proto správci státního majetku nemohou libovolně sami sobě dohazovat různá plnění, kdy stát platí. Pokud statutární orgán právnické osoby chce uzavřít sám se sebou smlouvu, má mít k tomu souhlas vlastníka.

Antonín Staněk odvolal ředitele Národní galérie Jiřího Fajta za to, že sám se sebou uzavřel smlouvu, podle které mu má Národní galérie vyplatit 1,2 milionů korun, což bývá roční plat ředitele obdobné organizace. Fajt si navýšil mimo řádný plat své příjmy z galérie o 100%, aniž by měl souhlas vlastníka - Ministerstva kultury jako zřizovatele galérie. Ministr Staněk odvoláním Fajta učinil správný krok, který říká, že takto fajtovat se státními prostředky nelze. Protože Fajt má podporu části kulturní fronty, byl Antonín Staněk vedením sociální demokracie donucen k demisi.

Pokud by něco takového udělal ředitel Ředitelství silnic a dálnic, ředitel krajského muzea či ředitel základní školy, byl by odvolán také. Vedení sociální demokracie opustilo požadavek na řádné hospodaření se státními prostředky i zásadu rovnosti před zákonem, protože nejedná v případě odvolání Fajta stejně, jako by postupovalo při odvolání jiných ředitelů, pokud se dopustí obdobného jednání.

Tím naštvalo značnou část svých členů. Pro řadu je to poslední kapka a reagují tak, že nezaplatí členský příspěvek a ukončí 30. 6. 2019 členství. Po voličích odejdou i členové a vedení sociální demokracie bude jak Jakešovo vedení KSČ - zůstane samo jako kůl v plotě. Ani Fajt je volit nebude.

Kauza odhalí manipulaci s trestním stíháním. Ministr kultury podal trestní oznámení. Věc hodnotím jako porušení povinností při správě cizího majetku. V případě společnosti Oleo Chemical byli členové statutárního orgánu odsouzeni za smlouvu, kterou přitom uzavřeli se souhlasem akcionářů (vlastníků). Zde byly soud i státní zastupitelství přísní a fakticky popřely vlastnickou svobodu.

Někdy je právo přísné a někdy ne. Uvidíme, zda neskončí Staňkovo trestní oznámení u ledu. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová si užívá mediální slávy. A média jsou nyní na straně Fajta. Pravda a mediální obsah se někdy míjí.

Ministr kultury straní právu

[ zpět ]