Datum: 17.05.2019

Lež Pavla Zemana v České televizi

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl 16. 5. 2019 v pořadu Interview ČT 24. Moderátorka se ptala na manipulace v trestním řízení, kdy si vrchní státní zastupitelství protiústavně vybírala, který soud bude rozhodovat o vazbě, odposleších a domovních prohlídkách. Soud, o kterém předpokládala, že jim půjde na ruku. Tuto protiústavnost zakázal nález Ústavního soudu z 19. 4. 2016. Podalo-li státní zastupitelství návrh koncem týdne, řešil se o víkendu a mohlo si tak vybrat konkrétního, o víkendu sloužícího soudce.

Pavel Zeman prohlásil, že "všichni měli za to, že se jedná podle zákona". To je lež. Na manipulaci s příslušností soudů a státních zastupitelství, kterou prováděla vrchní státní zastupitelství a  krylo Nejvyšší státní zastupitelství, jsem upozorňoval v odborném tisku (Zákonná příslušnost státního zastupitelství jako právní hodnota, Bulletin advokacie 12/2013). Taktéž to bylo namítáno v trestních stíháních při podání vrchním a Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které to ignorovaly. Manipulace s trestním řízením v otázce zákonného soudce byla kritizována ještě před vydáním nálezu Ústavního soudu z roku 2016 a právnická veřejnost o tom věděla. Dřívější vrchní státní zástupce v Praze Vlastimil Rampula tuto praxi odmítal. Až komicky působí, když Vrchní státní zastupitelství v Olomouci o nařízení domovní prohlídky v Brně žádalo Okresní soud ve Znojmě. Pražské vrchní státní zastupitelství mělo v oblibě zase Okresní soud v Pardubicích.

Nález Ústavního soudu zakazující skrze svévolný výběr soudů manipulaci s trestním řízením státnímu zastupitelství nespadl z nebe. Již v usnesení Ústavního soudu ze 17. 9. 2012 je uvedeno k manipulaci s příslušností státního zastupitelství: Zrcadlí-li postup státního zastupitelství v dané věci obecněji zaužívanou praxi, jedná se o závažný signál porušování principů právního státu…“. Šlo o přihrání kauzy Davida Ratha, kterou mělo řešit Krajské státní zastupitelství v Praze, do Ústí nad Labem, aby se na ni mohla zviditelnit náměstkyně krajského státního zástupce Lenka Bradáčová. S tím byla spojena i změna soudce pro přípravné řízení. Bradáčové kauza posloužila k získání funkce vrchní státní zástupkyně v Praze, byť ji byla nucena předat tam, kam patřila od počátku, Krajskému státnímu zastupitelství v Praze. To, že někdo má dostat funkci a kvůli tomu se manipuluje s příslušností trestních kauz, včetně soudů, nás staví na úroveň banánové republiky a za to nese odpovědnost nejvyšší státní zástupce.

Pavel Zeman dále prohlásil, že uvedený postup byl "aplikován po celá dlouhá léta" a "měnil se i zákon". Ani toto není pravda. Uvedený postup byl výrazněji aplikován až v době, kdy se stal nejvyšším státním zástupcem. Listina základních práv a svobod platí od roku 1991. Právníkům, kteří právo neohýbají, bylo jasné, že si státní zastupitelství nemůže vybírat soud, když příslušnost soudu musí být dána obecnými pravidly, ne svévolným výběrem.

Dnes moravští advokáti dopředu ví, zda ve věci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci bude navrhována vazba. Předpokládá-li návrh na vazbu, zpravidla se zadržují podezřelí ve čtvrtek či pátek, aby byl podán v sobotu, kdy je znám konkrétní soudce, který má víkendovou službu.

Manipulace s trestním řízením u nás je faktem. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nemá morální ani odborné předpoklady k tomu, aby ji zamezil.

Zneužívání moci ve státním zastupitelství.

Změny zákonů žádané kvůli zneužívání moci.

Až na dno práva.

Žaluji vedení státního zastupitelství.

Obhajoba obhajoby.

 

[ zpět ]