Datum: 19.03.2019

Lež Transparency International

Politická neziskovka Transparency International křivě obvinila moravského senátora Ivo Valentu, že porušuje zákon o střetu zájmů. Poslala na něj přestupkové udání kvůli tomu, že podniká na mediálním trhu. Přitom zákon výslovně uvádí, že omezení vlastnictví médií se nevztahuje na neuvolněné zastupitele a též se nevztahuje na veřejné funkcionáře, kteří začali výkon funkce před uzákoněním omezení vlastnictví v mediální oblasti.

Ivo Valenta byl zvolen senátorem v roce 2014, kdy toto omezení neexistovalo. Dále je neuvolněným členem zastupitelstva. Stačí číst zákon až do konce a každý ví, že se na něj omezení mediálního vlastnictví dle zákona o střetu zájmů nyní nevztahuje. Proto Mandátový a imunitní výbor Senátu udání neakceptoval.

Uvedené křivé obvinění spáchané pražskou politickou neziskovkou Transparency International hodnotím jako mizernou práci jejich právníků či jako snahu ovlivnit lží a křivým obviněním politické prostředí na Moravě. Politické neziskovky ve své činnosti používají lež a křivé obvinění. Politické neziskovky se prezentují jako organizace nevytvářející zisk. Často však sají peníze ze státního rozpočtu. Jejich účelem je vytvořit životní rentu pro své aktivisty. Stát by však měl dávat peníze jen na činnosti vykonávané s odbornými znalostmi. Právní diletantismus si nezaslouží veřejné podpory.

Světová nátlaková organizace Transparency International se od roku 1993 podílí na kritice korupce. Tlak na světové trestání korupce vyvolaly americké firmy, kterým byla zakázána korupce roku 1977 americkým zákonem o korupčních praktikách v zahraničí, neboť možnost legálního uplácení ze strany neamerických firem stavěla firmy z USA do nevýhodného postavení vůči konkurentům z jiných zemí, kteří dokonce úplatky v zahraničí zahrnovali do daňově uznatelných nákladů. Tlak zesílil po konci studené války, kdy již nebylo třeba tolerovat korupčnost určitých státních režimů z důvodu jejich protisovětské orientace. Transparency International tak podporovala americké zájmy v hospodářské soutěži. Ředitelem organizace je David Ondráčka, kterého Andrej Babiš navrhoval za ministra vnitra. Bývalou ředitelkou je Adriana Krnáčová, která se za hnutí ANO stala primátorkou Prahy.

[ zpět ]