Datum: 06.08.2018

Přezkum restitucí

Ministr zemědělství Miroslav Toman chce prověřit církevní restituce. Zákon o církevních restitucích umožnil vrácení církevního majetku dle zásady, že co stát v době totality odňal, se má vrátit. Je však nutné vstřícnost státu doprovodit i čestným jednáním církví.

Majetkové přesuny mohou vyvolat chuť zmocnit se majetku. Špatným krokem je převzetí tradičních církevních institucí cizinci v době, kdy historické kláštery získávají obrovské majetky. V únoru 2015 byl zbaven řízení Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina dlouholetý opat Lukáš Evžen Martinec. Aniž byl odvolán, byl poslán do Anglie a správu kláštera získala skupina polských členů řádu, kteří v Brně předtím pobývali jen pár měsíců. Oficiálním správcem se stal Španěl Juan Provecho stojící v čele pražských augustiniánů.

Před nástupem Lukáše Evžena Martince bylo v roce 1995 na účtu farnosti asi 30 000 Kč a opatství bylo zadluženo částkou 20 milionů. Při jeho odchodu v únoru 2015 bylo bez dluhů, na účtu opatství bylo asi 65 milionů Kč a na účtu farnosti asi 8 milionů Kč a v mezidobí byly provedeny opravy baziliky a kláštera za 100 milionů. Vedle toho se mu podařilo navrátit z ciziny dříve ukradené klášterní knihy. Za 20 let uspořádal ve spolupráci s firmou SNIP&Co různé dobročinné akce, které vynesly přes 10 milionů Kč. Tedy dobrý hospodář a pastýř, na jehož kázání byla bazilika zaplněna. Nepřekvapuje, že jiní mohli dostat chuť ovládnout dobře hospodařící moravské opatství.

Zarážející je, jak církevní instituce podává informace o sobě. Noví držitelé moci v opatství začali věřícím tvrdit, že Lukáš Evžen Martinec ukončil úřad opata v roce 2006. Avšak státu je tvrzeno, že stál v čele opatství do roku 2015. Mezi roky 2006-15 proběhla řada právních jednání, včetně žádostí na vydání majetku, na kterých byl podepsán Lukáš Evžen Martinec jako opat. Pokud by opatem nebyl, jsou restituce neoprávněné a majetek by měl být vrácen státu. Buď je lež tvrzení, že opat Martinec ukončil svou funkci v roce 2006, pak jsou restituční žádosti řádné. Anebo ukončil funkci opravdu v roce 2006, pak augustiniáni zamlčeli tuto skutečnost státu a jednání opatství je neplatné, včetně restitučních a dotačních žádostí. Není možné, aby se něco tvrdilo státu a něco jiného věřícím. Případ ukazuje důvody přezkumu církevních restitucí.

Související články:

Zcizené moravské opatství.

Mendelův rukopis zpět na Moravě

Rozhovor s opatem Augustiniánského opatství na Starém Brně.

Změna církevních restitucí může ohrozit majetek obcí i důvěru v právo.

Církevní restituce a volební kampaň.

Majetková práva nelze referendem rušit.

Daně jako lupičství.

Nebezpečné zdanění církví. Mladá fronta Dnes 4. 8. 2018, s. 13.

[ zpět ]