Datum: 10.03.2015

Nepravdy v článku „Opat si vzal volno. Vrátí se až za rok“

Brněnský deník Rovnost 10. 3. 2015 s. 3 zveřejnil článek: „Opat si vzal volno. Vrátí se až za rok“. Týká se faktického zbavení řízení Opatství Řádu sv. Augustina na Starém Brně opata Lukáše Evžena Martince. V článku jsou nepravdivá tvrzení. Je zde tvrzení, že opatův nadřízený je otec Juan, který stojí v čele pražských augustiniánů jako prozatímní správce – delegát (řádný představený je provinciál). Ovšem moravské opatství od povýšení na opatství papežem Benedikta XIV. roku 1752 není součástí České provincie Řádu sv. Augustina. Tedy Juan stojící v čele pražských augustiniánů není nadřízen starobrněnskému opatství. Opatství je podřízeno jen generálnímu představenému řádu v Říme. Dovolenou udělil otci opatovi Martincovi právě tento generální představený v Římě. Juan nyní jen jako delegát vykonává správu opatství, přičemž je právně odděleno od české provincie řádu.

Další nepravdou je, že opat Martinec o dovolenou usiloval již dlouhé roky. Otec Martinec se o této možnosti zmínil před dobou asi jednoho a půl roku. Faktické rozhodnutí o dovolené v době, kdy se vyřizují restituce, pro něj bylo překvapivé. Opat Martinec nebyl deníkem Rovnost požádán o vyjádření.

Související článek:

Zcizené opatství.

Vyjádření opata k článku v Rovnosti - Jeden článek, nejedna nepravda.

[ zpět ]