Datum: 09.03.2006

Humoreska o válce

Občas se hovoří o válce soudů, čímž se myslí střet rozdílných právních názorů mezi Nejvyšším soudem a Ústavním soudem. Nynější vývoj na Nejvyšším soudu lze popsat jako válku na soudě. Prezident republiky prohlásil, že Iva Brožová není předsedkyní Nejvyššího soudu. Vychází ze skutečnosti, že pozastavení vykonatelnosti učiněné Ústavním soudem je možné jen tam, kde to povaha věci připouští. Například, je-li vydáno stavební povolení, proti němuž je podána soudní žaloba a soud odloží jeho vykonatelnost, je logické, že až do rozhodnutí je možné zabránit stavbě. Naopak, je-li povoleno zboření stavby a tato je ihned po nabytí vykonatelnosti zbořena, tak pozdější odklad vykonatelnosti je nesmyslný. Stejně tak rozhodnutí o odvolání je účinné doručením a ihned vykonatelné. Jde o jednorázový akt, jehož pozdější odložení vykonatelnosti je pochybné. Ústavní soud chtěl předejít situaci, kdy by byl jmenován nový předseda Nejvyššího soudu a při případném zrušení prezidentova rozhodnutí měl Nejvyšší soud dva předsedy. Tomu Ústavní soud mohl zabránit rozhodnutím, kterým by až do konečného rozhodnutí zakázal jmenovat nového předsedu Nejvyššího soudu, aniž by se pouštěl do sporné konstrukce odložení vykonatelnosti jednorázového rozhodnutí, které již bylo vykonáno doručením.

Jedna věc je právní teorie a druhá věc praxe. Každý právní názor buď žije či zůstane jen papírovým podle toho, zda jej v běžné praxi užívají příslušné osoby. V tomto případě po odvolání předsedkyně se ujal řízení Nejvyššího soudu jeho místopředseda, pokud tedy on předal znovu řízení soudu odvolané předsedkyni či se mlčky smířil s tím, že se ujala opětného řízení soudu, tak akceptoval stávající stav..

Alternativou byla možnost, že odvolaná předsedkyně s poukazem na rozhodnutí Ústavního soudu a místopředseda soudu s poukazem na již vykonané odvolání budou vést bitku o vedení Nejvyššího soudu. Vzhledem k tomu, že na soudu působí i justiční stráž, mohl se každý z uchazečů o vládu na soudu obrátit pro podporu na tento polovojenský sbor. Chudák velitel justiční stráže by si zřejmě nevěděl rady, který z jeho nadřízených je ten pravý a moudře by si vzal dovolenou. Pak by stupňující se bitku na soudu nakonec musela řešit Městská police Brno a to už je námět humoresky pro Městské divadlo Brno. Naše soudnictví se divadlu přibližuje.

[ zpět ]