Datum: 14.11.2013

Změna církevních restitucí může ohrozit majetek obcí i důvěru v právo

Bohuslav Sobotka proklamuje snahu o změnu církevních restitucí. Nicméně Sobotka před volbami ani těsně po volbách nepředstavil, jak si změnu církevních restitucí představuje. Pokud půjde o snahu nové vlády jednat s církvemi o nové dohodě, je to možné. Jednat může kdokoliv o čemkoliv. Právně závazným výsledkem však musí být smlouva odsouhlasená oběma stranami, tedy i církvemi. Pokud by však proti vůli církví chtěla vláda mocenský jednostranně a bez přiměřené náhrady zrušit majetkový nárok vzniklý podle účinného zákona a platných smluv, jde o krok, který je v rozporu s právem.

Součástí přijatého řešení církevních restitucí je, že se za výplatu finanční náhrady vzdají církve nároků na majetek, který se jim fyzicky nevydává, protože nepatří dnes státu, ale především obcím. Tento majetek byl pro církevní restituce chráněn a od roku 1991 platil vůči němu blokační paragraf, kdy jej dosavadní vlastník nemohl zcizit. Teprve přijetím církevních restitucí byl tento majetek obcím plně uvolněn, protože za něj církve dostanou finanční náhradu. Je logické, že pokud stát nějakým právně revolučním krokem jednostranně zruší nároky plynoucí ze zákona a smluv o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi, budou církve požadovat tento majetek po obcích soudně.

Pokud bude změna církevních restitucí mocensky jednostranná, půjde o právně revoluční krok, který je v rozporu s ústavním právem i našimi mezinárodními závazky na ochranu základních práv, kam patří i ochrana vlastnictví a jiných majetkových práv. Sobotka by rozdělil společnost na privilegované, vůči kterým se právo dodržuje, a ponížené, vůči nimž se právo dodržovat nemusí. Nejprve by mezi ponížené zařadil církve, ale co když to zítra bude Sokol či restituenti z 90. let 20. st.? A co když tam zařadí i svou vnitrostranickou opozici? Tedy lidi, kteří se účastnili schůzky u prezidenta republiky v Lánech 26. 10. 2013, snad mimo kajícného Milana Chovance. I nacistické Německo začalo překrucování práva tak, že aniž by novelizovalo občanský zákoník z dob Německého císařství, který zaručoval právní ochranu majetku všem, skrze právní praxi zavedlo, že všichni jsou jen privilegovaní příslušníci německého národa a kdo do něj nepatří (Židé), právní ochrany nepožívá.

Jiné články: Církevní restituce a volební kampaň.

Majetková práva nelze referendem rušit.

Daně jako lupičství.

Návrat kulturního dědictví Moravy.

Zcizené opatství.
[ zpět ]