Datum: 03.03.2006

Partnerství žádá skutečnou podporu

Princip přiznání práva na státní uznání životního svazku dvou lidí stejného pohlaví, které však není manželstvím, je správný. Pokud některým lidem velmi záleží na tomto uznání státu a spojují s ním své životní štěstí, pak moudrý stát tato práva svým občanům dá, zvláště jestli jej to nic nestojí. Státu musí záležet na životním štěstí občanů, které není spojeno jen s hospodářským růstem a bohatstvím. Ohroženo není tradiční manželství, které je omezeno na vztah muže a ženy.

Avšak pro registrované partnerství je významné přijetí celou společností a ne jen jeho protlačení Parlamentem. Pro zákon bude lepší, pokud získá širší podporu poslanců napříč stranami a ne jen těsnou stojedničkovou většinu jednoho politického tábora. Názory poslanců jsou odrazem názorů ve společnosti i jejím indikátorem. Registrované partnerství je revoluční zásah do právní úpravy lidského soukromí. Takovýto zásah do soukromí lidí vyžaduje skutečnou toleranci v běžném životě vůči všem, kteří zákon využijí. Tedy něco, co zákon sám nemůže vynutit. Bez skutečného přijetí registrovaného partnerství ve společnosti se zákon stane v lepším případě nevyužívaným, v horším případě zdrojem konfliktů.

Jsem přesvědčen, že v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je společnost připravena na registrované partnerství. Jde však o subjektivní přesvědčení. Prvním krokem k ověření tohoto předpokladu bude přijetí zákona o registrovaném partnerství významnou nadpoloviční většinou všech poslanců při respektu  jejich svobodné vůle. Svobodomyslnost nemůže být prosazována jen k menšinám sexuálním, ale i k menšinám názorovým uvnitř jednotlivých politických stran. Registrované partnerství je otázkou společenskou. Není správné, pokud se scvrkne na otázku boje mezi stranami či jednotlivými politiky.

[ zpět ]