Datum: 13.02.2006

Zbytečný spor

V článku Nejrovnější z rovných? (Právo 13. 10. 2003) Aleš Pejchal zkritizoval Ústavní soud za rozhodnutí, kterým zakázal Ministerstvu kultury omezovat ústavně zaručenou náboženskou svobodu. Ústavní soud vyšel z širšího pojetí náboženského vyznání nejen jako kultu vykonávaného v kostelích, ale jako životního názoru zahrnujícího i charitativní a sociální činnost. Konkrétně ministerstvo odmítlo uznat Charitu v Lipníku nad Bečvou jako náboženskou právnickou osobu. Pejchal navíc svou kritiku staví na tom, že za charitu nejednala Biskupská konference, která však nemá v historické katolické církvi významné postavení. Rozhodující je totiž organizace církve do diecézí v čele s biskupy, ty se při zachování vlastní autonomie sdružují do arcidiecézí v čele s arcibiskupy. Ústavní soud správně vyzdvihl Arcibiskupství olomoucké s právem jednat za charitu v Lipníku. Pražské arcibiskupství za českou římskokatolickou církev a Olomoucké arcibiskupství za moravskou a slezskou římskokatolickou církev jsou nejvyššími na sobě nezávislými články církve katolické u nás. Nad nimi je pouze autorita papeže, případně všeobecného světového koncilu.

Celý spor Ministerstva kultury z církvemi je především pro náš stát zbytečný. Autonomie církví ve vytváření vlastních právnických osob a organizační struktury není ojedinělá, ojedinělé je jen její ústavní zakotvení. Stejné právo na samostatné a od státu zcela nezávislé sdružování mají i odbory a zaměstnavatelské svazy, přičemž odborům to garantuje mezinárodními úmluvami Mezinárodní organizace práce. Rovněž odbory nepotřebují státní souhlas ke své činnosti (registraci), ale jsou jen evidovány. I všechna ostatní občanská sdružení mohou svobodně svým složkám propůjčovat právní subjektivitu odlišnou od právní subjektivity sdružení jako celku (Sokol). Rozdíl s církvemi je jen v tom, že církve eviduje Ministerstvo kultury, zatímco odbory Ministerstvo vnitra. Jestliže státu neškodí právní samostatnost odborů či dokonce jiných sdružení, jistě demokratickému státu nevadí právní samostatnost církví. Které ministerstvo evidenci vede, je druhořadé. Spor církve a státu má být veden o vyšší a zásadnější hodnoty (odluka, financování), nikoliv o administrativu evidence, pokud vůbec nějaké spory jsou nutné.

[ zpět ]