Archiv článků

Datum: 03.03.2006

Partnerství žádá skutečnou podporu

Princip přiznání práva na státní uznání životního svazku dvou lidí stejného pohlaví, které však není manželstvím, je správný. Pokud některým lidem velmi záleží na tomto uznání státu a spojují s ním své životní štěstí, pak moudrý stát tato práva svým občanům dá, zvláště jestli jej to nic nestojí. Státu musí záležet na životním štěstí občanů, které není spojeno jen s hospodářským růstem a bohatstvím


Datum: 20.02.2006

Autor Niagary na vyznamenání

Každý z mládí zná píseň “Teskně hučí Niagara”, avšak málokdo zná autora Eduarda Ingriše (11. 2. 1905 – 12. 1. 1991). Narodil se ve Zlonicích u Slaného. První operetu s názvem “Inzerát” složil v 15 letech. Nepatřila k nejúspěšnějším jako pozdější “Rozmarné zrcadlo” (1600 repríz), ale na jeviště se dostala. Vystudoval pražskou konzervatoř a věnoval se hudbě. Napsal na tisíc melodií, hudbu k 11 filmů


Datum: 13.02.2006

Brněnské letiště sílí

Pro posílení letiště v Brně-Tuřanech udělala nyní zásadní krok i Poslanecká sněmovna, která posílila moravská letiště tím, že zrušila na návrh poslance Zdeňka Koudelky monopol pražského letiště Ruzyň na dovoz zboží podléhajícího veterinární a rostlinolékařské kontrole. To je důležité pro nákladní leteckou dopravu, neboť se umožní dovoz především potravin a krmiv, ať již čerstvých či sušených a zmr


Datum: 13.02.2006

Jandák církvím rozumí

Dřívější sociálně demokratická politika byla v zajetí údajného nebezpečí církví pro stát. Církve však hrají tisíciletou významnou roli ve společnosti a mají pozitivní vliv v oblasti sociálních služeb nejen na věřící, ale všechny členy společnosti. Rozumný stát tradičním církvím pomáhá, neboť jsou alternativou různým sektám, jejichž činnost skutečně může být nebezpečná pro jednotlivce, ale i pro st


Datum: 13.02.2006

Zbytečný spor

V článku Nejrovnější z rovných? (Právo 13. 10. 2003) Aleš Pejchal zkritizoval Ústavní soud za rozhodnutí, kterým zakázal Ministerstvu kultury omezovat ústavně zaručenou náboženskou svobodu. Ústavní soud vyšel z širšího pojetí náboženského vyznání nejen jako kultu vykonávaného v kostelích, ale jako životního názoru zahrnujícího i charitativní a sociální činnost. Konkrétně ministerstvo odmítlo uznat


Datum: 13.02.2006

Problém levice

S výměnou stranických špiček sociálních demokratů a komunistů a s nadcházejícími poslaneckými volbami se otevírá otázka spolupráce sociální demokracie a komunistů na vládní úrovni. Komunistická strana po listopadu 1989 nezanikla, jak někteří původně předpokládali, v minulých volbách posílila v Poslanecké sněmovně. Dokonce někteří politici uvádí, že při chybách sociální demokracie se komunisté moho


Datum: 13.02.2006

Pomohou podnikatelé vinařům?

Vstup do Evropské unie pro vinařství přinesl výhody i rizika. Zázračná byla výsadba vinohradů před vstupem do Evropské unie. Výsadba finančně podporovaná Vinařským fondem, jehož vznik prosadil bývalý ministr zemědělství z jižní Moravy Jan Fencl, vrátila moravské vinařství do hranic, které mělo před krizí zemědělství v 90. letech 20. století. Nyní se však projevuje i razantní konkurence a nízké výk


Datum: 13.02.2006

Ne americkým základnám

Americký útok na Irák v rozporu s mezinárodním právem bez souhlasu Rady bezpečnosti vedl k odporu Německa, kde mají USA jako pozůstatek okupace Německa po druhé světové válce velké vojenské základny. Ihned se objevily zprávy o tom, že USA uvažují o přemístění těchto základen do východní Evropy, včetně území Čech, Moravy a Slezska. Důvody jsou politické. USA chtějí potrestat německou politiku nesou


Datum: 13.02.2006

Krize demokracie

Příznakem dneška je malý zájem občanů o veřejné dění. Důkazem je nepatrná účast v senátních doplňovacích volbách, ale rovněž v evropských volbách anebo v brněnském referendu o umístění hlavního nádraží. Jen snílek očekává zlepšení v listopadových krajských volbách.

Na trvalou voličskou neúčast mohou politické strany reagovat tak, že nebudou hájit zájmy všech voličů, ale soustředí se na zájmy trošky


Datum: 13.02.2006

Korupce nezávisí na druhu správy

Zdeněk Koudelka

V článku Jaroslava Kupky Co s korupcí ve veřejné správě? (Rovnost 19. 9. 2005, s. 8) autor tvrdí, že pro boj proti korupci je nutné oddělit dva druhý veřejné správy - státní správu a samosprávu. Jde však o teoretický rozdíl. Lidé nerozlišují, zda jdou na úřad státní, obecní či krajský. Veřejná správa se navenek projevuje jako jednotná a občané rozlišují dobrou a špatnou správu. Důvo


Datum: 13.02.2006

Povinný je úřední název

Zdeněk Koudelka

Lingvistka Libuše Čižmářová v textu Jméno Česko je běžné (Právo 17. 5.) se dopustila zásadních protiprávních tvrzení, i když nevycházela z úmyslu porušovat náš právní řád, ale z nadšeného fandovství pro slovo Česko. Čižmářová staví tvrzení o závaznosti používání slova Česko na doporučení Ministerstva školství z 1999 zveřejněné v jeho Věstníku a o rozhodnutí Názvoslovné komise. Náš ú


Datum: 13.02.2006

Čeština a pravopis

Reakce na článek Karel Jankovský: Čeština je zbytečně složitá (Moravské slovo 10. 2. 2001)

Připojuji se k hlasům tvrdícím, že pravopis českého jazyka je zbytečně složitý a byla by žádoucí jeho reforma, a to především u psaní tvrdého y. V zásadě čeština ve svém písemném vyjádření užívá heslo: Piš, jak slyšíš. To se bohužel netýká i a y, kdy se používají dva znaky pro zachycení hlásky, jež se v mluve


Datum: 13.02.2006

Skrytá kamera novinářům zůstane

V televizi i dalších mediích se spustila kampaň proti údajnému zákazu využívání skrytých kamer novináři. Šlo o kampaň novinářů, kteří patří do skupiny, pro niž platí heslo – Neznej, nečti, piš, nevíš-li, vymysli si. Je pravdou, že v novém trestním zákoně je trestáno nedovolené nahrávání ať již kamerou či zvukovým odposlechem. Je totiž paradoxní, že přísná pravidla pro odposlech platí pro stát, nik


Datum: 13.02.2006

Registrované partnerství z mého pohledu

Obdobně jako v jiných státech i u nás se vede spor o zavedení nového typu soužití - registrovaného partnerství osob stejného pohlaví. Jde o uznání formalizovaného soužití homosexuálních párů s obdobnými právy jako mají heterosexuální páry manželské. Přístup k registrovanému partnerství jde, s výjimkou nesouhlasu strany lidové, napříč politickými stranami. Lidovci vycházejí ze stanoviska katolické


Datum: 13.02.2006

K jmenování soudců

V článku Soudci mají nárok na rovné zacházení (Právo 20. 5. 2005) Aleš Gerloch kritizoval prezidentovo rozhodnutí nejmenovat soudce mladší 30 let. Prezident tak reagoval na diskuzi o špatnosti výběru našich soudců a uzavřenosti justice. V zahraničí je obvyklé, že soudci jsou lidé s vyšší životní i právnickou zkušeností a že jsou jmenovány do funkce osoby staršího věku. Již Parlament v roce 2003 po


předchozí 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 následující